Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vodní nádrž Skalice získá po rekonstrukci zcela nový ostrov pro hnízdění ptactva

Datum: 15.09.2023

2023-09-11-VN Skalice

Povodí Moravy pracuje na obnově vodní nádrže Skalice. Cílem prací je zajistit bezpečný provoz, obnovit zásobní objem a zlepšit biologické a ekologické funkce vodní nádrže. Kromě opravy funkčních objektů dojde k vyčištění přítoků do nádrže a k odtěžení sedimentů. V nádrži dokonce vznikne nový ostrov.

Na jaře Povodí Moravy zahájilo celkovou obnovu vodní nádrže Skalice nedaleko Boskovic. Těžbě sedimentů, rekonstrukci hráze, požeráku a bezpečnostního přelivu předcházelo vypuštění nádrže. Ze dna nádrže vodohospodáři odstraní téměř 20 000 kubíků sedimentů.

Našim cílem je vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ popisuje význam prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V rámci prací dojde k rekonstrukci hráze a funkčních objektů. Nádrž získá zcela nový bezpečnostní přeliv, skluz i vývar. Výpustný objekt bude tvořen požerákem a spodní výpustí. Odstranění sedimentů o tloušťce přibližně 40 cm ze dna nádrže povede k podstatnému zvýšení retenční schopnosti nádrže. V zátopě vodohospodáři rozšíří stávající ostrov a navíc vybudují zcela nový ostrov.

Těžba sedimentů bude probíhat ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže. Nový ostrov bude určený zejména pro hnízdění ptactva. Na přítocích do nádrže odstraníme dnový sediment a náletové křoviny a vytvoříme malé tůně, které zvýší biodiverzitu prostředí,“ popisuje průběh prací Gargulák.

Stávající litorální pásmo bude zachováno. Do severozápadní části litorálního pásma bude umístěno mrtvé dřevo. V blízkosti nádrže vysadí Povodí Moravy nové stromy.  U vývaru nově poroste olše lepkavá a jeřáb ptačí, v místě nového ostrova budou vysazeny vrby bílé.

Práce odstartovaly letos v březnu a potrvají do listopadu 2023. Obnova nádrže si vyžádá náklady v celkové hodnotě téměř 22,4 mil. Kč, část těchto nákladů poskytlo Ministerstvo zemědělství v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“, další náklady uhradí z vlastních zdrojů Povodí Moravy.

Obnova malých vodních nádrží je pro vodohospodáře mimořádně důležitá. Nádrže hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokáží krátkodobě vylepšovat vodní bilanci v menších tocích a zabraňují jejich vysychání. Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vytvoří vhodné podmínky pro hnízdění ptactva. Během posledních dvou let obnovilo Povodí Moravy např. vodní nádrže Santon na Brněnsku, Ordějov na Uherskohradišťsku, Přední rybníku u Hustopečí či Třebařov na Šumpersku.

Vodní nádrž Skalice se nachází západně od obce Skalice nad Svitavou. Jedná se o průtočnou nádrž, do které vtékají dva potoky – Výpustek a Chlumský potok. Vodní nádrž slouží k zachytávání povodňových průtoků, chovu ryb a jako přirozený vodní biotop. Vodní plocha o rozloze 4 ha tvoří v území významný krajinný prvek, umožňuje život vodním a s vodou spjatým živočichům a esteticky dotváří okolní krajinu.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šestnáct − 8 =