Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Postup prací na Letovicích umožnil navýšit hladinu

Datum: 08.02.2022

2022-02-03-VD Letovice rekonstrukce

Povodí Moravy pokračuje v rozsáhlé rekonstrukci vodní nádrže Letovice. Práce zajistí  zlepšení protipovodňové funkce a zvýšení bezpečnosti vodního díla, ale také odstranění sedimentů ze dna nádrže. Práce probíhají úspěšně dle harmonogramu a díky tomu vodohospodáři začali zvyšovat hladinu v nádrži.

V srpnu zahájilo Povodí Moravy rekonstrukci letovické přehrady. Jejím cílem je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na extrémní desetitisíciletou povodeň. V rámci prací postupně dojde k rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu. Od zahájení rekonstrukce provedli vodohospodáři bourací práce na bezpečnostním přelivu, došlo k odbourání nadzemní části přelivné zdi i dna spadiště. „V současnosti probíhají stavební práce na rozšíření spadiště a injektáže na bezpečnostním přelivu. Během prosince jsme dokončili sanaci velké části povrchu odběrné věže a rekonstrukci opevnění návodního líce hráze. Právě kvůli těmto pracím byla hladina snížena až na kótu 347,0 m n. m.,“ popisuje průběh prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.   

Hladinu v nádrži vodohospodáři začali snižovat už na konci léta. Sanace povrchů a práce na opevnění stihli provést s ohledem na příznivé klimatické podmínky v mírném předstihu tak, že nádrž mohli začít napouštět už na konci loňského roku. „Práce probíhaly bez komplikací, proto jsme na konci prosince využili přítoků do nádrže k navýšení hladiny. Pozvolna jsme zvýšili hladinu až na kótu 350,50 m n. m. Dále pak budeme pokračovat v napouštění na konci dubna po dokončení další fáze prací,“ vysvětluje Gargulák.

Od prosince do konce ledna vodohospodáři množství vody v nádrži téměř zdvojnásobili. Hladina v nádrži byla na začátku února na kótě 350,50 m n. m. a od konce loňského roku se objem vody v nádrži zvýšil o 1,5 mil. m3. Před letní sezónou by měla být nádrž v závislosti na hydrologické situaci napuštěna na kótu 355 m n. m.  „Harmonogram navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, vodní sloupec co nejvyšší a voda v nádrži co nejméně náchylná na prohřátí a rozvoj sinic. To platí nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období. V průběhu rekonstrukce máme a vždy budeme mít dostatečný akumulační prostor pro transformaci případných povodňových přítoků, aby v době rozebrání stávajících konstrukcí byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází VD Letovice,“ ujišťuje Gargulák. Případné nadlepšování nízkých průtoků ve Svitavě zajišťuje Povodí Moravy během rekonstrukce VD Letovice z již rekonstruované vodní nádrže Boskovice.

V rámci prací spojených s odbahněním vodní nádrže Letovice proběhlo zbudování provizorních příjezdových cest, příprava staveniště a místa pro umístění sedimentů. „Sedimenty budeme těžit ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce. V současnosti čekáme na vhodné klimatické podmínky, aby při jejich převozu nedocházelo k nadměrnému znečištěné okolních komunikací,“ říká Gargulák. Kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentů projeví i na snížení náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letních měsíců. Lepší kvalitu vody ocení návštěvníci přehrady v období rekreace i rybáři.

Rekonstrukce vodní nádrže Letovice potrvá od svého zahájení celkem 32 měsíců a vyžádá si investici ve výši 229 mil. Kč. Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Rekonstrukce a modernizace vedoucí ke zvýšení úrovně bezpečnosti vodních nádrží Povodí Moravy, s. p. postupně provádí i na dalších významných vodních dílech. Např. v loňském roce podobným způsobem zmodernizoval VD Boskovice a VD Koryčany. V předchozích letech rekonstrukcí prošlo VD Karolinka, VD Bystřička a VD Opatovice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

osmnáct + 7 =