Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy dokončuje obnovu Předního rybníku v Hustopečích

Datum: 30.09.2022

2022-09-29-MVN Hustopeče- bezpečnostní přeliv

V listopadu Povodí Moravy dokončí rekonstrukci Předního rybníku v Hustopečích. Práce zajistí obnovu funkcí nádrže, kterými jsou zejména zadržování vody v krajině a převádění povodňových průtoků. Rekonstrukce probíhá dle harmonogramu, práce odstartovaly před rokem. 

Přesně před rokem Povodí Moravy zahájilo rekonstrukci Předního rybníku v Hustopečích. Ještě v průběhu září 2021 vodohospodáři pozvolna vypustili vodu z vodní nádrže tak, aby mohly proschnout sedimenty. Následovala těžba části nánosů. „V rybníku jsme naměřili sedimenty o mocnosti až 1,6 m. Celkem jsme odstranili z nádrže 2400 kubíků sedimentů, těžba probíhala od paty hráze do vzdálenosti přibližně 30 metrů,“ popisuje obnovu retenční schopnosti Předního rybníka generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Na jaře Povodí Moravy zahájilo práce na funkčních objektech. Vodohospodáři nejdříve rozebrali část hráze, odstranili výpustné zařízení a zahájili kompletní rekonstrukci bezpečnostního přelivu. „V současnosti dokončujeme práce na bezpečnostním přelivu i na výpustném zařízení, dále probíhají práce na odpadním korytě a dosypání hráze,“ říká Gargulák.  

Obnova nádrže byla naplánována na 14 měsíců. Práce odstartovaly v září 2021 a předpoklad dokončení je listopad 2022. Bezprostředně potom začnou vodohospodáři rybník napouštět. Klíčovým faktorem bude hydrologická situace, neboť řada pramenů na jižní Moravě v průběhu léta vyschla. „V letech před zahájením rekonstrukce došlo kvůli dlouhotrvajícímu suchu k výraznému poklesu hladiny v Předním rybníku, což bylo způsobeno zejména nízkou vydatností vodního toku Štinkovka. V loňském roce došlo díky příznivější hydrologické situaci k částečnému napuštění Předního rybníka. Tato skutečnost dokládá náš původní předpoklad, že stav hladiny nádrže bude od počátku plnění záviset výhradně na hydrologické situaci a vydatnosti Štinkovky,“ vysvětluje Gargulák.

Rekonstrukce si vyžádá finanční prostředky ve výši 14,9 mil. Kč. Tyto prostředky jsou hrazeny z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „129 392 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ i z finančních prostředků Povodí Moravy, s. p. Na obnově nádrže se podílí také město Hustopeče, které státnímu podniku Povodí Moravy darovalo pozemky dotčené stavbou.

Přední rybník v Hustopečích převzalo Povodí Moravy, s. p. do své správy společně se Zadním rybníkem po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2011 ve značně zanedbaném stavu. Funkční objekty Předního rybníku byly již v té době v nevyhovujícím stavu a retenční schopnost rybníku byla snížena nánosy. Zadní rybník Povodí Moravy opravilo v letech 2013 a 2016, kdy proběhla nejdříve oprava levé části opevnění a zatěsnění hráze, následně pak oprava pravé části opevnění hráze. Po dokončení opravy Zadního rybníku začaly přípravy rekonstrukce Předního rybníku.

Přední rybník byl vybudován a uveden do provozu v letech 1952-1953. Zásobní prostor nádrže je 111 400 m3.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět + třináct =