Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Rekonstrukce záchytné nádrže v Koryčanech zvýší úroveň ochrany vodního zdroje

Datum: 05.04.2023

2023-04-05-rekonstrukce koryta

Povodí Moravy provádí rekonstrukci záchytné nádrže na přítoku do vodárenské nádrže Koryčany. Práce přispějí ke zlepšení kvality vody, účinnému zachytávání splavenin a zabrání znečištění vody v nádrži v případě ekologické havárie.

V srpnu loňského roku zahájilo Povodí Moravy stavební práce na záchytné nádrži nad vodní nádrží Koryčany. Ta sestává ze dvou menších nádrží a koryta vodního toku Kyjovky. V průběhu prací dojde ke kompletní rekonstrukci výpustných zařízení, úpravám dna a břehů obou nádrží, výstavbě záchytné hrázky a rekonstrukci odběrného objektu.

Našim cílem je plné obnovení hlavních funkcí záchytné nádrže tak, aby spolehlivě sloužila k zachytávání splavenin a zvýšení bezpečnosti při případných haváriích ohrožujících čistotu vody. Dosáhneme tím lepší kvality vody ve vodárenské nádrži Koryčany, která představuje hlavní zdroj vody pro skupinový vodovodu Kyjov,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V rámci prací Povodí Moravy nahradí stávající odběrný objekt novým zařízením, které bude rozdělovat průtok přitékající vody do obou částí záchytné nádrže.  Současně bude zajišťovat potřebný průtok a rychlost proudění vody v korytě Kyjovky. Další práce budou probíhat v prostoru nádrží.

Napříč levou nádrží povedeme průceznou kamennou hrázku, která vytvoří z části nádrže sedimentační prostor k zachytávání splavenin. Pravou nádrží bude voda protékat pomaleji a nádrž bude sloužit k chovu ryb,“ vysvětluje Gargulák.

Práce odstartovaly v srpnu 2022  a termín dokončení prací je naplánovaný na konec května. Práce probíhají dle naplánovaného harmonogramu. Finanční náklady na rekonstrukci záchytné nádrže vyjdou na přibližně 22 mil. Kč. Stavební akce je financovaná z programu Ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Záchytná nádrž sestává ze dvou (levá a pravá) zemních obtokových nádrží a koryta toku Kyjovky vedoucího mezi nádržemi.  Primárním účelem záchytné nádrže je zachycení splavenin a zvýšení bezpečnosti při ekologických haváriích v povodí nad vodní nádrží Koryčany, neboť zde vede exponovaná silnice I/50 Brno – Uherské Hradiště a komunikace III. tř. Koryčany – St. Hutě. Zvýšení úrovně ochrany jednoho z klíčových vodních zdrojů v regionu je pro Povodí Moravy zásadní. Sekundárním účelem je chov ryb.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna + 5 =