Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Den otevřených dveří Úpravny vody Meziboří

Datum: 01.09.2022

uv-mezibori-1-557594de2fac0

V sobotu 3. září od  devíti ráno do čtyř hodin odpoledne proběhne Den otevřených dveří v areálu Úpravny vody Meziboří. Akce se uskuteční v návaznosti na dny otevřených dveří podniku Povodí Ohře, který v tomto termínu zpřístupní vodní dílo Fláje.

V areálu úpravny se návštěvníci seznámí s procesy úpravy surové vody odebírané z Flájí na kvalitní vodu pitnou, která je distribuována do měst a obcí v Podkrušnohoří.

Účelem vodního díla Fláje je především akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, akumulace vody pro kompenzaci do Bílého potoka, zajištění minimálního průtoku ve Flájském potoce v profilu limnigrafu Český Jiřetín, stejně jako snížení povodňových průtoků na Flájském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

Dalšími účely jsou energetické využití vodárenských odběrů špičkovou vodní elektrárnou Meziboří a energetické využití minimálního odtoku v malé vodní elektrárně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

9 − osm =