Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Ztráty vody v Ostravě bude hlídat satelit

Datum: 09.07.2021

HEADER_840x480pix_36

Jak zdůraznily Ostravské vodárny a kanalizace, každoroční investice do vodohospodářské infrastruktury Ostravě napomáhají k udržení nízkých ztrát vody v trubní síti a k dalšímu rozvoji vysokého standardu dodávek vody obyvatelům města i firmám.

V roce 2020 dosáhly ztráty vody v oblasti působnosti společnosti historického minima, 1,5 milionu kubíků, což představuje 9,27 procenta z vody realizované. OVAK dále připravuje s dodavatelem pilotní projekt, který umožní satelitní vyhledávání skrytých úniků vody ve vodárenské infrastruktuře Ostravska.

Nová metoda satelitního vyhledávání skrytých úniků vody technologií UTILIS je podle vodohospodářů založena na vyhledávání úniku vody pomocí satelitní analýzy určené lokality za využití technologie japonského vesmírného programu JAXA a satelitu ALOS – 2. Družice totiž monitoruje zemský povrch z výšky 628 kilometrů pomocí mikrovlnného paprsku. UTILIS pak data pomocí složitých vzorců přepočítá a zobrazí potenciální místa úniku vody ze sítě.

Vodárny dále uvedly, že senzor na satelitu zachycuje vyslané radarové impulsy, které dokáží rozlišit typ vody, zda se jedná o povrchovou, odpadní či pitnou. Systém je funkční za každého počasí a radarové odrazy pronikají do hloubky až tří metrů podle typu povrchu. Vyhodnocení snímků trvá v řádu jednotek dnů. Projekt bude realizován prostřednictvím brněnské firmy Radeton. Detailní mapové výstupy s vytipovanými místy (čtverce 100 x 100 metrů) fyzicky prověří pracovníci monitoringu OVAK, lokalizují přesné místo poruchy, aby mohla být neprodleně opravena.

„V současné době probíhá příprava podkladů pro snímkování a jednání s dodavatelem. V případě úspěšnosti celého projektu, včetně jeho finanční efektivity, bude zváženo pokrytí družicovým mappingem celé vodárenské sítě na Ostravsku v délce přes 1000 kilometrů, s kompletním počtem podezřelých bodů úniků. Termíny zahájení a ukončení jsou nyní předmětem jednání,“ doplnil statutární ředitel OVAK Petr Konečný.

OVAK je provozní firma, jejímž minoritním vlastníkem je majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města, zbytek nakupuje jako vodu předanou od největší vodárenské společnosti v kraji – SmVaK Ostrava.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sedm − 1 =