Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Konference SOVAK ČR: Vyhledávání úniků díky satelitu

Datum: 03.11.2021

pvk

Jan Kobr z Pražských vodovodů a kanalizací vystoupil na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2021, kterou stejně jako v loňském roce pořádá v důsledku pandemické situace SOVAK ČR v online formě, s příspěvkem popisujícím využití satelitní technologie pro vyhledávání ztrát ve vodovodní síti.

Na příkladu Prahy demonstroval, že zatímco například v roce 1996 se v metropolitní vodovodní síti ztratilo téměř 47 % vyrobené vody, v roce 2020 to bylo již pouze 13 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo kombinací investic do infrastruktury a prací spočívající ve vyhledávání úniků vody.
Oproti akustické detekci terénu vyžadující pěší procházení lokality, využití stabilních senzorů s vysokými náklady a dlouhou návratností investice představuje podle Kobra satelitní měření metodou VDT – Siemes-UTILIS, kdy dojde k jednorázovému prověření celého území s výsledky v horizontu několika dnů, novou možnost, jak dosáhnout snížení ztrát ve vodovodní síti.
Kobr vysvětlil princip fungování celého systému satelitního dálkového průzkumu země, který je funkční za každého počasí, dokáže získat dat až z hloubky tří metrů a umí rozlišit typ vody dle její vodivosti.
Pilotní projekt proběhl v březnu roku 2020 na pražském Pankráci s délkou sítě kolem 500 kilometrů. Vytipováno bylo 45 míst s potenciálním únikem vody s přesností okruhu zhruba 100 metrů. Skutečně nalezeno bylo 27 poruch, z nichž 17 bylo zjevných a devět skrytých.
V další etapě na levém břehu Vltavy vylo sledováno 1 000 kilometrů vodovodní sítě, označeno bylo 207 oblastí s možným únikem vody v délce 111 kilometrů.
Podle Kobra má daná technologie velký potenciál v okamžitém nasazení nad celou Prahou a zmenšení délky prověřované sítě s potenciálními poruchami, a tím nalezení skrytých poruch. Výhodou je také možnost okamžitého nasazení bez nutnosti pořizovat přístrojové vybavení. Technologii lze navíc kombinovat se stávajícími způsoby detekce úniků. Je možné ji používat jednorázově, nebo opakovaně dle aktuální potřeby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 + osm =