Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Zlínský kraj k připravenosti na bleskové povodně

Datum: 01.07.2020

zlinsky-kraj

Řadu míst v České republice v posledních týdnech postihly bleskové povodně. Voda vzala život několika lidem, hasiči museli vyjíždět k tisícům zásahů, obce a města sčítají škody. Redakci vodarenstvi.cz zajímalo, které události byly na území jednotlivých krajů nejničivější, co dělají kraje v oblasti prevence, nebo kolik finančních prostředků investují do protipovodňových opatření. Za Zlínský kraj odpovídal Robert Pekaj, Vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly.

Jak je kraj v obecné rovině připraven na bleskové povodně?

Přívalové povodně nelze předpovědět a jsou velmi těžko odhadnutelné. Kraj organizuje odborná školení a výcvik členů povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností, prověřuje připravenost účastníků podle povodňových plánů. Průběžně je aktualizován Povodňový plán správního obvodu Zlínského kraje, zejména kontakty na jednotlivé členy povodňových komisí obcí s rozšířenou působností atd. Kraj se účastní hlásné povodňové služby na území kraje, informuje o nebezpečí a průběhu povodně orgány ORP (KOPIS).

Která z takových událostí napáchala v historii kraje největší škody, co se od té doby změnilo v oblasti preventivních ochranných opatření?

Největší škody napáchaly povodně na území Zlínského kraje v roce 1997. Od té doby se významně změnila připravenost v rámci protipovodňových opatření a to na území celého kraje. Byla vybudována a dále jsou budována protipovodňová opatření, funguje hlásná povodňová služba, organizují se odborná školení, funguje koordinace s integrovaným záchranným systémem.

Jak fungují protipovodňové systémy ve Vašem kraji?

Kraj má schválen Povodňový plán, v jehož rámci má jasně definovaný postup při jednotlivých situacích. Na základě toho pak kraj informuje orgány ORP, případně sousedící kraje a vše koordinuje s integrovaným záchranným systémem.

Jak často probíhají na území kraje protipovodňová cvičení?

Každoročně na přelomu února a března probíhá školení předsedů a tajemníků povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností.

V jakých intervalech se na území kraje investuje do protipovodňových opatření?

Většina opatření na ochranu před povodněmi je realizována správci vodních toků, obcemi, případně Státním pozemkových úřadem. Kraj v minulosti několikrát poskytl finanční příspěvek Povodí Moravy. Brno zase na realizaci opatření a na rozšíření sítě hlásných profilů na vodních tocích. Příspěvky jsou poskytovány v nepravidelných intervalech.

Foto: autoweb.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtyři − tři =