Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Žermanický přivaděč v plném provozu

Datum: 21.11.2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od listopadu vstupuje do plného provozu Žermanický přivaděč, jehož úsek v délce 1800 metrů prošel v letošním roce opravou. První zkušební přepouštění vody pocházející z nádrže Morávka přes stejnojmennou řeku do Lučiny a následně do vodního díla Žermanice proběhlo 6. a 7. listopadu, kdy byl v průběhu 24 hodin dosažen průtok do výše 10 kubíků vody za vteřinu.

Samotný přivaděč tvoří umělé koryto vybudované v letech 1953-1958. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách do povodí Lučiny, která je zdrojem pro nádrž Žermanice. Technický stav přivaděče se vlivem postupujících let zhoršoval. Ve strategii Povodí Odry a plánu dlouhodobých oprav bylo rozhodnuto o přípravě akce směřující k nápravě nevyhovujícího stavu.

„Během opravy části přivaděče jsme museli zajistit plynulou dodávku vody bez omezení pro průmyslové odběratele z přehrady Žermanice, což se nám také díky mimořádné manipulaci na vodních dílech Morávka, Olešná a Žermanice podařilo. Začátkem listopadu jsme opraveným přivaděčem převedli zkušebně milion kubíků vody a před zimním obdobím je v Žermanické přehradě dostatek vody,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Zhotovitelem díla byla společnost OHL ŽS. „Oprava Žermanického přivaděče vyžadovala vzhledem k omezené době výstavby a předpokladu proměnlivosti geologických poměrů důkladnou přípravu. Důsledná časová koordinace všech prací, zajištění dostatečných mechanizačních kapacit a v neposlední řadě také užití na míru navrženého zařízení pro betonáž dna kanálu znamenaly, že dílo bylo dokončeno včas a v parametrech požadovaných objednatelem,“ doplnil generální ředitel OHL ŽS Roman Kocúrek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 + sedm =