Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Modernizace přehrady Baška začíná

Datum: 22.10.2022

Prehrada-Baska
Po 60 letech existence nádrže Baška vodohospodáři z Povodí Odry  provedou rekonstrukci bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní. V současnosti bylo zahájeno prázdnění nádrže, včetně odlovu ryb a mlžů. Stavební práce začnou na jaře 2023 a měly by skončit na konci roku 2024. Celkové náklady by měly dosáhnout 120 milionů. Dle hydrologických podmínek se s plněním nádrže počítá v roce 2025. 
„Účelem rekonstrukce vodního díla Baška je zhotovit opatření pro bezpečné převedení extrémních povodní, podle nově zavedených evropských standardů a souvisejícími stavebními úpravami zajistit bezpečný a spolehlivý provoz díla v budoucím období. Nádrž po rekonstrukci bezpečně převede návrhovou stoletou povodňovou vlnu a odolá účinkům kontrolní tisícileté povodňové vlny,“ informoval generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč. Díky modernizaci bude provedeno pravobřežní zavázání hráze, stabilizace abrazního břehu, nový železobetonový objekt s novou strojovnou spodních výpustí a ocelová lávka ke strojovně. Prázdnění nádrže bude probíhat po etapách, v závislosti na manipulačním řádu, na ročním období a hydrologických podmínkách.

Nový železobetonový objekt

„V nejhlubším místě nádrže vznikne nový železobetonový objekt celkové délky zhruba 80 metrů, který nahradí stávající spodní výpust, jež bude během stavby odstraněna. Maximální kapacita odpadní štoly bude 85 kubíků za vteřinu. Většina nového sdruženého objektu bude trvale pod hladinou, respektive přesypána zeminou tělesa hráze. V zátopě bude viditelná pouze přelivná hrana a nová strojovna spodní výpusti. Z koruny hráze povede ke strojovně ocelová lávka,“ vysvětlil technický ředitel Břetislav Tureček. Podle Povodí Odry nebude mít akce zásadní vliv na bydlení v obci. Na omezení se v létě 2023 a 2024 musí připravit rekreanti.

Původní průmyslové využití

S objemem 1,1 milionu kubíků je Baška nejmenší přehradou v povodí Odry.  Byla vybudována na místě bývalého vytěženého hliníku z cihelny v letech 1958 – 1961 a uvedeno do provozu v  roce 1963. Účelem bylo pokrytí případných nedostatků potřeby vody v průmyslu, situovaném níže po toku, a to kompenzačním nadlepšováním průtoku vody v Ostravici. Bašku s oblibou vyhledávají turisté.

Foto: Povodí Odry 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šestnáct + 3 =