Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Rekonstrukce VD Boskovice využívá unikátní pracovní postupy

Datum: 12.04.2019

boskovice-007-big

V letošním roce pokračuje Povodí Moravy, s. p. v rekonstrukci další z vodních nádrží. Vodárenská nádrž Boskovice prochází úpravami a modernizací, aby splnila nejnovější požadavky na zabezpečení vodních děl. Rekonstrukce probíhá tak, aby vodohospodáři mohli nádrž ještě v letošním roce začít napouštět. Stavaři proto využívají řadu jedinečných postupů, které se běžně na podobných stavbách nepoužívají, mimo jiné i trhavinu.

Stavební práce při rekonstrukci vodní nádrže Boskovice spočívají zejména ve zvýšení kapacity přelivu, skluzu a vývaru, úpravě odpadního koryta, úpravě horní části těsnícího jádra a navazujících úpravách koruny hráze. Rekonstrukce bude znamenat také zvýšení bezpečnosti nádrže, která po rekonstrukci bezpečně převede až 1000 leté povodně. Práce si v průběhu rekonstrukce vyžádaly změnu původně plánovaných kroků a využití jedinečných postupů. „Až v průběhu prací se například ukázalo, že geologické podmínky v některých místech neumožní provést práce dle původního plánu. Proto jsme museli například využít i trhavinu, abychom odstranili části velmi pevné skály a mohli v náročné rekonstrukci pokračovat. Vše samozřejmě probíhalo za velmi přísných bezpečnostních podmínek tak, aby nedošlo k sebemenšímu ohrožení hráze nebo kvality vody ve vodárenské nádrži Boskovice,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

„Odstřely byly navrženy a následně monitorovány znalcem, který mimo jiné navrhoval maximální gramáže náloží z hráze VD Boskovice a limitní vzdálenosti odstřelů od nově prováděných betonových konstrukcí s ohledem na proces tuhnutí a zrání betonu. V nejcitlivějších místech na koruně hráze bylo mimo jiné přistoupeno i k nedestruktivnímu dělení stávajících betonových konstrukcí expanzními hmotami,“ uvedl vedoucí projektového týmu Radovan Kvapil ze společnosti HOCHTIEF CZ, která rekonstrukci vodního díla realizuje.

Seznam jedinečných pracovních metod tímto však nekončí. Například v příštím týdnu dojde k betonáži další, již poslední, části skluzu s použitím atypického zařízení, tzv. „betonářské plošiny“. Jde o několikatunové samohybné zařízení připomínající most rozkročený nad betonovaným dnem skluzu, který nese příložnou vibrační desku s obslužnými plochami, ze kterých pracovníci provádějí letmou betonáž.

Mezi další zajímavé technologické postupy lze např. zařadit i injektáže podloží u pravobřežního i levobřežního zavázání, které mají zajistit, aby nedošlo k podtečení stávajících i nově budovaných betonových těsnících bloků. Injektáže se provádějí v několika pořadích a etážích a průběžně se ověřuje utěsnění podloží tzv. vodními tlakovými zkouškami.

Současně s rekonstrukcí funkčních objektů hráze proběhne obnova dvou mostních konstrukcí přes skluz a přes odpadní koryto, umožňujícími převedení povodní. „Rekonstrukcí dosáhneme zvýšení bezpečnosti vodního díla během případných povodní tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla bylo minimální. Velmi mě těší, že změna postupů nijak zásadně neprodlouží dobu rekonstrukce těch stavebních objektů, které jsou důležité pro napouštění vodní nádrže tak, aby mohla plnit další klíčovou funkci a v období sucha plnohodnotně zajišťovat nadlepšování průtoku ve Svitavě,“ vysvětluje Gargulák.

Stavební práce probíhají tak, aby vodohospodáři mohli začít nádrž napouštět ještě v letošním roce. Vodní nádrž má totiž velký význam pro nadlepšování průtoků v řece Svitavě v období sucha, kdy přirozený průtok v řece může klesat pod hodnoty zajišťující biologickou a ekologickou funkci vodního toku. Aktuálně se také zvažuje s ohledem na klimatickou změnu obnovení vodárenského odběru vody z nádrže. Celkové náklady na rekonstrukci vodního díla Boskovice jsou 138 mil. Kč. V okolí nádrže je vymezeno pásmo hygienické ochrany I. a II. stupně, proto všechny činnosti, technologie, materiály apod. odpovídají požadavkům předepsaným pro tato pásma. Stavební práce probíhají tak, aby nedošlo k znečistění vodního zdroje.

 

Foto a video termín:

V pondělí 15. 4. v 10:30 hod. bude probíhat betonáž s použitím „betonářské plošiny“. Vzhledem k jedinečnosti tohoto pracovního postupu umožníme médiím na základě akreditace vstup do ochranného pásma vodárenské nádrže za účelem pořízení audiovizuálních záznamů. Kontaktem pro akreditaci je Ing. Jana Kučerová, kterou můžete kontaktovat na e-mail Kucerova@pmo.cz. Jedná se o jedinečnou příležitost využít vstup do ochranného pásma vodního zdroje v době probíhající stavby a pořídit fotografie a další záznamy záznamy stavby a vodní nádrže.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × pět =