Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Malé vodní elektrárny SmVaK vyrobily loni 4 517 MWh elektrické energie

Datum: 22.12.2016

img_0090-1181x760

Sedm malých vodních elektráren provozovala v roce 2015 společnost SmVaK Ostrava. Ta svá vybraná vodárenská zařízení kromě jejich hlavního poslání spočívajícího ve výrobě a dodávkách pitné vody využívá také pro výrobu čisté energie. V roce 2015 takto společnost vyrobila 4 517 MWh elektrické energie. Provoz vodojemů ve Frýdku-Místku, Zelinkovicích a Krásném Poli stejně jako úpravny vody ve Vyšních Lhotách je díky instalaci těchto technologií energeticky soběstačný a vyrobené přebytky je možné dodávat do distribuční sítě pro další odběratele.

Malé vodní elektrárny s nejvyšším výkonem jsou ve společnosti SmVaK budovány v provozech úpraven vod na přivaděčích surové vody z vodních nádrží. Efektivní provoz je zajištěn díky stálému průtoku a dostatečnému spádu přiváděné vody. Zařízení s menším výkonem jsou instalována na přivaděčích pitné vody s vhodnými para­- metry. Provozovaná jsou zařízení s výkony 37 až 348 kW.

„První malou vodní elektrárnu s výkonem 2×200 kW jsme instalovali již v roce 1993 na přítokovém potrubí na úpravně vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, naopak poslední s výkonem 348 kW v roce 2014 na přítoku surové vody z Kružberka do naší největší úpravny vody v Podhradí u Vítkova. Máme vytipovaná i další místa v páteřním systému Ostravského oblastního vodovodu, kde by bylo možné instalovat další tato zařízení, protože to dává ekonomicky smysl,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Vyrobená elektrická energie je primárně spotřebovávána přímo v místě výroby, přebytky jsou dodávány do sítě. Například vodojem ve Frýdku-Místku vyrobil v roce 2015 14x více elektrické energie, než spotřeboval na svůj provoz, vodojem v Zelinkovicích zhruba 7x více. Nejvíce elektrické energie vyrobila malá vodní elektrárna v úpravně vody v Podhradí u Vítkova (1 916 MWh) a dokázala vlastní spotřebu pokrýt z 92 %. Úpravna vody ve Vyšních Lhotách, do níž směřuje surová voda z nádrže Morávka, dokázala svou spotřebu pokrýt vlastní výrobou elektrické energie více než dvojnásobně.

„Provoz malých vodních elektráren má ve vybraných provozech ekologický i ekonomický smysl. Energie vyrobená z vody nemá oproti tepelným elektrárnám negativní dopady na životní prostředí. Šetříme také finanční prostředky, protože nemusí elektřinu nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme. V důsledku mají tyto projekty pozitivní dopad i na peně­- ženky našich zákazníků, protože nemusíme kupovat elektřinu, která by se jinak stala součástí kalkulace cen vody,“ vysvětluje generální ředitel společnosti SmVaK Anatol Pšenička.

SmVaK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 − 4 =