Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice chce být energeticky soběstačný

Datum: 06.09.2023

Svazek-vodovodu-a-kanalizaci-Ivancice

V pondělí 4. září proběhla za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka tisková konference Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, během které byly představeny dva záměry. Svazek chce být energeticky soběstačný a plánuje průzkum potenciálu důlních vod. Vodohospodáři chtějí přispět k neustále se zvyšujícím nárokům k přístupu k životnímu prostředí a ochraně přírody.

Svazek ve spolupráci s firmou Electree připravuje projekt vedoucí k energetické soběstačnosti tak, aby jeho vodárenská zařízení primárně spotřebovávala elektrickou energii z vlastních obnovitelných zdrojů energie. Konkrétně se jedná vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm.

Využití fotovoltaických systémů ve vodohospodářských areálech je v současné době aktuálním tématem. Řeší se možnosti instalací fotovoltaických systémů na objektech vodojemů, na střechách úpraven vody, čerpacích stanic, čistíren odpadních vod a ostatních objektech v provozních areálech vodohospodářských společností.

Druhým záměrem svazku je průzkum potenciálu důlních vod, které se vyskytují na území, které bylo v minulosti známé těžbou černého uhlí. Důlní vody by v případě pozitivního výsledku průzkumů mohly být využity jako alternativní zdroj vody pro zalévání zeleně či jiné aktivity v krajině, pro které není nutné užití vody upravené na pitnou.

„Naše zdroje pro pitnou vodu tak budou šetřeny pro naše spotřebitele. Druhou možností je využití energetického potenciálu těchto vod a vybudování malé vodní elektrárny jako dalšího zdroje obnovitelné energie,“ vysvětlil svazek.

Účelem svazku je zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod obcí sdružených ve svazku a rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV. Svazek působí v 33 obcích Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patnáct − 6 =