Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Lovecký potok na Jihlavsku opět přirozeně meandruje

Datum: 03.02.2024

Stav-po-dokončení-stavby-2-Pouště-1

Vodohospodáři z Lesů ČR vrátili do meandrů kdysi uměle napřímené koryto levobřežního přítoku Loveckého potoka v přírodním parku Rybníky v Pouštích na Jihlavsku. Lesy ČR vyhloubily pět tůní a vytvořily mokřady. Díky investici, kterou dotovala Evropská unie, zůstává voda v krajině. Práce trvaly od září do prosince. „V korytě je i mrtvé dřevo, které zajišťuje stabilitu dna i to, že se nebude více zahlubovat. Kmeny navíc poskytují úkryt živočichům,“ říká Pavel Hopjan, vedoucí správy toků pro povodí Dyje z Lesů ČR. Mělký nivní pás s tůněmi vyhovuje mokřadním zvláště chráněným rostlinám, jako je puchýřka útlá, nebo živočichům, například kuňce obecné. Aby se vytvořily biotopy pro vodomilné rostliny a živočichy, jsou na levém břehu toku čtyři neprůtočné tůně a vpravo jedna průtočná. Stavba je součástí rozsáhlého projektu Vracíme vodu lesu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 + třináct =