Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

ČEVAK připojil Bezděčín na kanalizaci

Datum: 25.10.2023

Kanalizace

Napojení umožnila investice devět milionů, která zahrnovala výstavbu 183,1 metru dlouhého kanalizačního potrubí, kterým bude odpadní voda odtékat na novou čistírnu odpadních vod s kapacitou 130 ekvivalentních obyvatel, a dostavbu splaškové kanalizace. 

Doposud byly v Bezděčíně, místní části Želče na Táborsku, odpadní vody předčišťovány v septicích a následně odváděny jednotnou kanalizací do místního potoka, případně se hromadily v bezodtokových jímkách, odkud byly odváženy k likvidaci.

Investice byla podle vodohospodářů financována jak z vypsaných dotačních titulů, tak z prostředků vlastníka vodohospodářské infrastruktury – obce Želeč. Dotace ministerstva zemědělství činila 5,6 milionu, dotační titul Jihočeského kraje pokryl náklady 869 tisíc korun (všechny uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH). Zbývající částku alokovala do rozvoje vodohospodářské infrastruktury obec.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + 19 =