Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

OVAK – Finanční prostředky do vodovodů a kanalizací v Ostravě v roce 2023

Datum: 20.02.2023

cof

Ostrava patří kvalitou vody a úrovní poskytovaných vodohospodářských služeb ke špičce mezi velkými městy v České republice. Udržování vysoké úrovně služeb vyžaduje nemalé investice do nákupu moderních technologií, obnovy stávajících provozních zařízení a infrastruktury, ale zejména do kvalifikace a odborné připravenosti zaměstnanců. Jedná se o dlouhodobý a nikdy nekončící proces. Jedním z příkladů, kdy propojením investic s vysoce kvalifikovanou prací při provozu došlo k významnému zlepšení kvality služeb je dosažení nízkých ztrát vody v trubní síti.  Za rok 2022 činily 1,341 milionu m3, což činí 8,13 procenta z vody realizované. Tato hodnota je výrazně pod průměrem v ČR a odpovídá průměru ztrát vod v tak vodohospodářsky vyspělé zemi jako je Dánsko. Průměrná hodnota ztrát vody v ČR činila za rok 2020 15,1 %.

„Finanční prostředky vynaložené společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. na zkvalitnění a udržení stavu vodohospodářské infrastruktury jsou pro rok 2023 očekávány ve výši více než 480 mil. Kč. Tyto prostředky putují na opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury a do investic a oprav provozního majetku. Kromě toho OVAK platí městu Ostrava nájem ve výši 285 mil. Kč.“, sdělil Petr Konečný, statutární ředitel OVAK.

Investice se netýkají jen obnovy majetku, OVAK patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Mnohé ojedinělé systémy a zařízení aplikoval v České republice jako první vůbec. Výsledkem je větší efektivita, kvalita a komfortnější služby pro zákazníky.

OVAK mezi prvními v ČR zavedl ve spolupráci s francouzskou firmou Suez dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. Výhodou systému, je rovněž maximální přehled o aktuální spotřebě vody i za situace, kdy se náhle změní spotřebitelské chování, pohodlí pro zákazníka a rozšiřuje možnosti rychle kvantifikovat i odhalit úniky vody. Již nyní je systémem pokryto minimálně 70 % vodoměrů, přes které protéká více než 84 % dodávané pitné vody. Aktuálním cílem je do konce roku 2026 pokrýt technologií „Chytrého měření“ celou Ostravu.

Ostrava má české prvenství také v použití unikátní metody čištění vodovodního potrubí směsí ledu a soli tzv. „Ice Pigging.“ Vysoce inovativní technologie vznikala 10 let ve Velké Británii za účasti Univerzity v Bristolu a princip spočívá v tom, že se do vodovodního potrubí natlačí směs složená z 95ti % ledové tříště a z 5ti % kuchyňské soli, průchod této směsi potrubím je více než 1000x účinnější než běžný proplach. V ČR byla poprvé testována v roce 2016.

Město Ostrava, jako vlastník vodohospodářské infrastruktury, každoročně vynakládá vysoké finanční prostředky do její obnovy a rozvoje. Nejinak tomu bude i v roce 2023, kdy byla schválena celková investice téměř 800 mil. Kč, z čehož až 100 mil. Kč očekáváme z externích zdrojů prostřednictvím různých dotačních programů,“ uvedla náměstkyně primátora Ostravy pro investice Zuzana Bajgarová.

I přes investice do uvedených a dalších moderních technologií, zaváděných do vodárenské praxe na Ostravsku, má Ostrava stejně jako dosud jednu z nejnižších cen vody ze všech krajských měst ČR.

Základní informace o vodě v Ostravě – Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, která je majetkem statutárního města Ostrava. Hlavními akcionáři společnosti jsou statutární město Ostrava (40,60 %) a francouzská společnost SUEZ International s.a.s. (50,13 %). Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodávají do vodovodní sítě města Ostravy pitnou vodu, která je přibližně z 60 % nakupována z povrchových zdrojů a zbývajících 40 % produkce pitné vody je vyráběno z podzemních zdrojů. Vodovodní síť v délce 1 062 km dopravuje pitnou vodu jak pro obyvatele města Ostravy, tak pro podnikatele a ostatní spotřebitele. Odpadní vody odvádí kanalizační síť v délce 933 km. Ústřední čistírna odpadních vod v Přívoze zabezpečuje čištění 98,7 % odpadních vod z celkového množství čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava. Celkem společnost provozuje 5 obecních čistíren odpadních vod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dva − dva =