Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Jihlava opravila rybník Lužný, zpomalí tisíciletou vodu

Datum: 04.12.2022

Rybnik_Luzny

Rybník ve městě funguje více než 120 let, díky modernizaci za 18 milionů udrží stoletou vodu a zpomalí tisíciletou vodu. Rybník je součástí vodárenské soustavy Pístovské rybníky. Rekonstrukce byla podle města nezbytná, pod hrází totiž vznikaly průsaky a zamokření bylo patrné i po celé hrázi až k její koruně. 

„Vzhledem k silně podmáčenému podhrází se nám při opravě potvrdilo to, co jsme předpokládali. Hráz byla vybudována na již podmáčeném území. Podzemní prameny, které se při rekonstrukci odkryly, jsme svedli do výustí a dále do toku,“ vysvětlil náměstek primátora Radek Popelka.

Soustava se skládá z pěti vodních ploch – Vodárenského rybníku, rybníku Kalný, Lukáš, Silniční a Lužný. Soustava má pro Jihlavu strategickou polohu. V minulosti se z nich také čerpala voda samospádem až na bývalé tržiště v ulici Benešova. Soustava je navíc důležitým záložním zdrojem pitné vody a starají se o ni pracovníci Vodárenské akciové společnosti.

„Mimo jiné regulujeme hladinu rybníků. Kontrolujeme, zda v nich nedochází k mimořádnému úhynu ryb nebo zda nejsou vody rybníků kontaminované. Udržujeme průjezdnost příjezdových cest, funkčnost přelivů a staráme se o hráze a koryta,“ vyjmenoval část povinností Milan Šustr, mistr úpravny vody Hosov a vedoucí centrálního vodárenského dispečinku.

Zdroj: jihlava.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

14 − 12 =