Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Projekt iWATERMAP vstupuje do udržitelné fáze

Datum: 12.04.2021

regsetkani_1

Projekt iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE ukončuje aktuálně 1. fázi své realizace a vstupuje do dvouleté fáze udržitelnosti. Před ukončením 1. fáze projektu se uskutečnilo dílčí setkání stakeholderů projektu, které proběhlo online formou. 

Dne 25. 3. 2021 se uskutečnilo online Regionální setkání stakeholderů projektu. Setkání proběhlo za účasti zástupců z řad Jihomoravského kraje, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Mendelovy univerzity v Brně a mnoha dalších stakeholderů či členů klastru CREA Hydro&Energy. Na setkání byli účastnici seznámeni s výstupy projektu iWATERMAP a současnou, finalizovanou verzí draftu Akčního plánu. 

V rámci projektu iWATERMAP byly partnerům představeny nové možnosti financování projektu z prostředku Evropské Unie. Do popředí se dostala primárně otázka nově založeného partnerství WATER4All, které si klade za cíl poskytnout řešení současné a rostoucí krize ve vodním hospodářství v kontextu globálních změn za podpory účinné spolupráce států v oblasti výzkumu a inovací. V rámci České republiky partnerství v současné době reprezentuje Ministerstvo životního prostředí a TAČR. Klastr CREA Hydro&Energy, z.s., jakožto podpůrný orgán, plánuje přizvání do partnerství také Jihomoravský a Olomoucký kraj. 

V rámci online střetnutí byly představeny také výstupy z navazujícího projektu Platform of  Excellence WATER (PoVE WATER), pilotního projektu z programu ERASMUS+. Projekt se nachází v druhém – posledním roce své realizace a v následujícím období se plánuje finalizace založení pěti center odborné excelence (CoVE) nacházejících se v každém partnerském regionu.  České centrum excelence Voda v krajině – centrum odborného vzdělávání, z. s., se nachází ve finálním stádiu před samotným založením. V březnu 2021 se uskutečnila online schůze zakládajících členů s cílem finálního schválení činností spolku, stanov a zvolení jednotlivých orgánů spolku. V rámci projektu PoVE WATER došlo k založení online vzdělávací platformy pro zájemce o problematiku z vodohospodářského sektoru. Platforma se nachází již ve stavu testování a bude svým uživatelům nabízet nejen online kurzy, ale také například možnosti využití virtuální reality pro účely vzdělávání v dané problematice. 

Denisa Havlíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × 2 =