Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Velká investice do kvality vody na Ostravsku

Datum: 03.12.2020

03_Interiér strojovny - podzemní patro v roce 1908

I když současná doba nepřeje investicím, jsou oblasti, kde se investice nesmí zastavit. Jednou z nich je i kvalita vody pro obyvatele Ostravska a její neustále zvyšování. Statutární město Ostrava ve spolupráci se společností Ostravské vodárny a kanalizace proto zahájilo investici tzv. dvoustupňové filtrace vody v Úpravně vody Ostrava-Nová Ves v celkové výši 450 mil. Kč bez DPH. Projekt je ve fázi projektové přípravy, bylo vydáno územní rozhodnutí a má být dokončen v r. 2024. Paralelně s ním je připravována i rekonstrukce sedimentačních nádrží v celkové výši 80 mil. Kč bez DPH.

Historie vodního zdroje v Ostravě – Nové Vsi a navazující Úpravny vody Ostrava – Nová Ves sahá až do 19. stol. Za tuto dobu byly technologie zajišťující dostatek kvalitní vody pro centrální část Ostravy, Mariánské Hory, Přívoz, část Slezské Ostravy, Hrušov, dolní část Heřmanic, Muglinov a část Poruby, mnohokrát modernizovány tak, aby vyhovovaly požadavkům zásobovaní vodou 3. největšího města v České republice. Do modernizace bylo za posledních 5 let investováno více než 51 mil. Kč bez DPH.

I když současná filtrace vyhovuje všem potřebným normám, přechází společnosti, které zajištují vodu pro moderní světové metropole, na tzv. dvoustupňovou filtraci. Druhý stupeň filtrace pomocí otevřených filtrů přes granulované aktivní uhlí (GAU) umožňuje odstranění pesticidů, mikropolutantů typu farmak a zlepšuje senzorické vlastnosti vody. Je to investice do budoucnosti pro další zlepšení kvality pitné vody, připravenosti na možné zpřísnění legislativy či případného zhoršení kvality surové vody. Ostrava se touto investicí zařadí mezi progresívní metropole, které kvalitě vody věnují nejvyšší možnou péči. Projektu „Úpravna vody Ostrava – Nová Ves, dvoustupňová filtrace“ předcházely průzkumné práce a architektonická a objemová studie, přičemž projekční práce byly zahájeny v r. 2019. V současnosti je projekt ve fázi projektové přípravy dokumentace pro stavební povolení a je vydáno Územní rozhodnutí. Cena stavby je dle propočtu rozpočtových nákladů z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 450 mil. Kč bez DPH.

„Voda v Ostravě je v celorepublikovém srovnání dlouhodobě jedna z nejkvalitnějších, nicméně udržení a další vylepšení tohoto standardu do budoucna vyžaduje včasnou přípravu a také velké investiční výdaje,“ sdělil Vojtěch Janoušek, generální ředitel společnosti OVAK. „Připravovaná investice na Úpravně vody v Ostravě – Nové Vs, je další v řadě projektů, kterým město Ostrava řeší s předstihem potřeby občanů moderního velkoměsta,“ dodává V. Janoušek.

Stavba by měla být zahájena v r. 2022 a ukončena nejpozději v r. 2024. V rámci této stavby dojde k demolici stávajícího objektu filtrace I, vodojemu, kalové nádrže, základů bývalé úpravny vody, k rekonstrukci a zásahům do objektu filtrace II, trafostanice, strojovny, sedimentace, staré a nové úpravny vody (rekonstrukce vápenného hospodářství, aerace, rychlého míchání, akumulace předupravené vody), rekonstrukce inženýrských sítí, úprava areálových ploch, osvětlení a výstavbě nového objektu filtrace. Nová budova filtrace v rámci návrhu je rozdělena na správní nadzemní část, kde bude umístěn zejména velín a technické zázemí, a technologickou část. V technologické části v jejím suterénu budou umístěny nádrže na špinavou vodu, prací vodu, upravenou vodu, dešťovou vodu a čerpadla. V nadzemní části technologie budou umístěny pískové a GAU filtry, rozvodna, dmychadla, kotelna, chlorovna včetně neutralizace a výtah.

Projekt „Úpravna vody Ostrava – Nová Ves, rekonstrukce sedimentačních nádrží“, který je paralelně připravován s výše uvedenou stavbou a jehož výstavba by měla rovněž probíhat současně s výše uvedenou, je ve fázi zahájení vodoprávního řízení před vydáním stavebního povolení.  Rozpočtové náklady z dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jsou 80 mil. Kč bez DPH. V rámci této stavby se jedná o rekonstrukci dvou sedimentačních nádrží včetně technologie, rekonstrukce obvodového pláště, střechy, vzduchotechniky, vytápění, silnoproudých a slaboproudých rozvodů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 − devět =