Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

S regulací a hospodařením s dešťovou vodou pomůže prediktivní technologie StormHarvester

Datum: 30.11.2020

AquaCell

Změny klimatu, kterých jsme v posledních letech svědci, přináší řadu problémů. Dlouhotrvající sucha mohou za pokles vody ve vodních tocích a úbytek vody ve studnách, přívalové deště zase splachují ornou půdu a ve městech způsobují lokální povodně a záplavy. Nové technologie umožňují v boji s následky povodní výrazně pomoci.

Dešťová voda byla dříve v obcích odváděna pouze prostřednictvím stokové sítě. Dnes, kdy dochází ke snižování hladiny podzemních vod, se hledají nové cesty a možnosti, jak dešťovou vodu vracet přírodě nebo ji využívat pro běžné denní potřeby. Formou zakládání zelených ploch a střech se podporuje její odpařování do ovzduší, s pomocí zasakovacích boxů zase vsakování do půdního a horninového prostředí. Tam, kde zasakování není možné, lze vodu akumulovat a opětovně použít jako užitkovou, nebo ji alespoň vypouštět do kanalizace regulovaně, tedy tak, aby v případě silných srážek nezpůsobila škody kanalizační síti.

Optimální řešení pro hospodaření s dešťovou vodou

Z pohledu přírody je nejlepší, když je možné dešťovou vodu zasakovat do okolní půdy. Slouží k tomu různá vsakovací zařízení, jako jsou nádrže, příkopy a vsakovací šachty. Výběr optimálního řešení ovlivňují další podmínky, jako je velikost prostoru pod zemí, dopad na životní prostředí, zatížení dopravou nebo lokální požadavky na údržbu. Geologický posudek a následné vsakovací zkoušky rozhodnou o tom, zda je možné shromážděnou vodu vsakovat či nikoli. Dobrou alternativou je i akumulace vody v akumulačních jednotkách a její následné využívání nebo kombinace obou přístupů – v případě, že je vody moc, dá se postupně zasakovat, když ne, dá se akumulovat. 

Příkladem akumulačních jednotek mohou být boxy Wavin Q-Bic Plus, AquaCell a AquaCell Lite, které jsou vyrobené z polypropylenu, jsou modulární a lze je jednoduše poskládat do takové velikosti a objemu, který odpovídá požadovaným parametrům. Lze je použít jak k zasakování, tak i k akumulaci dešťové vody, a to i tam, kde je požadováno čištění a revize systému.

Technologie StormHarvester

Tyto boxy je možné vybavit i inovativní prediktivní technologií StormHarvester, kterou nedávno představila společnost Wavin, a která pomocí speciálních senzorů sleduje hladinu vody. Na základě předpovědi počasí pak dokáže upravovat a optimalizovat míru naplnění těchto nádrží tak, aby v případě silných srážek či přívalových dešťů vznikla dostatečná kapacita na novou dešťovou vodu a nehrozily místní záplavy či povodně. Dosud bývaly retenční nádrže až 95 % času prázdné a připravené na novou srážkovou vodu, díky systému StormHarvester to však není nutné. Prediktivní systém totiž umožňuje akumulaci dešťové vody v nádrži pro nepřetržité opětovné použití, případně pro velmi pozvolné vsakování do okolní půdy, a volnou kapacitu zajistí pouze v případě, kdy předpověď počasí hlásí silný déšť. Ventil nádrže je totiž propojen s vysoce přesným algoritmem predikce odtoku srážek, který jej v případě potřeby automaticky uvolní a nechá vodu odtéct. Systém k detekci pravděpodobnosti bouřek využívá atmosférický tlak a vyhodnocuje různé předpovědi počasí. Podle toho je pak hladina vody v nádržích regulována. 

Bezpečné a úsporné řešení

Bezpečnost celého systému je navíc zajištěna díky integrované záložní baterii, která dokáže v případě výpadku napájení fungovat po dobu několika dnů, a také díky automatickému výstražnému systému, jenž automaticky upozorní operátory v případě, že identifikuje částečné nebo úplné zablokování odtokového ventilu. Řídicí systém a řídicí centrum udržují spojení každých pět minut a jakékoli změny v komunikaci tak velmi rychle zjistí. V případě poruch, blokování nebo varování před povodněmi odesílá automatický varovný systém e-maily a sms zprávy na předem naprogramovaná zařízení. 

Systém StormHarvester společnosti Wavin lze kombinovat s nádržemi pro opětovné použití a retenci vody nebo pro vsakování. Kromě toho, že eliminuje rizika povodní, přispívá i k udržitelnému hospodaření s vodou a uživatelům tak přináší výrazné snížení spotřeby pitné vody a tím i značné úspory nákladů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 + třináct =