Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Stop škodám z přívalových dešťů, stop plýtvání se srážkovou vodou

Datum: 12.07.2021

AquaCell-stoh_konstr

V přirozeném koloběhu vody v přírodě je až 80 % deště zachyceno v půdním profilu a následně tato voda obohacuje hladinu podzemních vod. V zastavěných územích s vysokým podílem zpevněných ploch však odchází zhruba stejný podíl srážek do kanalizace. V případě přívalových dešťů si s nimi navíc stárnoucí městská kanalizace obvykle nedokáže poradit a vznikají škody, které dosahují až k několika stovkám milionů korun ročně.

Pomoci mohou moderní uliční vpusti s vyšším hydraulickým výkonem i akumulační nádrže vybavené technologií, která umí předvídat srážky a automaticky připravit v nádrži dostatečnou kapacitu.

Bránou do kanalizace jsou uliční vpusti. Ty by měly mít dostatečnou hltnost, aby byly schopny pojmout i velké množství vody z přívalových dešťů.  Bohužel, stejně jako celá kanalizační infrastruktura, jsou často zastaralé, někdy ucpané a nezvládají vodu dostatečně rychle odvádět. Voda pak zůstává na ulicích a způsobuje místní záplavy, které přináší další škody. Náhrada původních nefunkčních vpustí za moderní modely s vyšším hydraulickým výkonem a snadným čištěním může těmto problémům zamezit. Příkladem může být uliční vpust Tegra, kterou na základě poznatků z terénu vyvinula společnost Wavin. Nejen, že splňuje evropské normy a respektuje požadované nároky na čištění, ale nabízí navíc velmi snadnou a rychlou instalaci. Celé usazení obstará jediný člověk bez použití mechanizace. Dno vpusti je ploché a může být uloženo přímo na dno výkopu bez nutnosti použití betonu. Pružná šachtová roura spolupůsobí se zeminou a eliminuje zatížení vzniklé dopravou, což snižuje poškození mříže a zajišťuje správnou funkčnost. Dešťová voda obvykle do vpusti nese i spoustu nečistot, jako je písek, listí a pouliční odpad. Ty je potřeba zachytit a odfiltrovat, aby se nedostaly do kanalizačního potrubí a nezanesly ho. K tomu slouží unikátní 360° filtr s prouděním směrem vzhůru. 

Akumulace a řízené vypouštění

Dalším pomocníkem jsou akumulační boxy, které v kombinaci s hydroizolačním obalem dokáží srážkovou vodu zachytit a regulovaně pomocí např. vírového ventilu vypouštět, a nebo vodu akumulují pro další využití. Majitel nemovitosti, například škola, hotel nebo nemocnice, pak může srážkovou vodu využít pro vlastní potřeby, například na splachování nebo zalévání zelených ploch v okolí, a šetřit tak náklady za vodu pitnou. Příkladem akumulačních boxů mohou být Wavin Q-Bic Plus, které jsou vyrobené z čistého polypropylenu, jsou modulovatelné a lze je podobně jako lego poskládat do takové velikosti a objemu, který odpovídá požadovaným parametrům. Součástí může být i filtrační či sedimentační šachta, která zachytí hrubé nečistoty.

K zachycení ropných a chemických látek ze zpevněných ploch pak slouží odlučovače, jako je např. Certaro NS.  Další možnosti pak nabízí nové akumulační boxy AquaCell, které jsou díky své univerzálnosti a modularitě ideální pro všechny typy realizací bez ohledu na typ půdy, dostupnou plochu nebo zatížení. Jsou vyrobené ze 100% recyklovaného a 100% recyklovatelného polypropylenu (PP) a díky jednoduchému stavebnicovému systému z nich lze rychle a snadno vytvořit nádrž potřebného tvaru i velikosti. 

Systém StormHarvester

Akumulační sestavy boxů, mohou být vybaveny prediktivní technologií, která na základě předpovědi počasí a avizovaných srážek dokáže optimalizovat jejich míru naplnění tak, aby v nich pro případ silných srážek byla dostatečná kapacita na novou dešťovou vodu a nevznikaly místní záplavy či povodně. Příkladem takové technologie je StormHarvester, který k detekci pravděpodobnosti bouřek využívá atmosférický tlak a vyhodnocuje různé předpovědi počasí. Podle toho je pak hladina vody v nádržích regulována. 

Až poloviční úspora pitné vody

Systém StormHarvester společnosti Wavin lze kombinovat s nádržemi pro opětovné použití a retenci vody nebo pro vsakování. Kromě toho, že eliminuje rizika povodní, přispívá i k udržitelnému hospodaření s vodou a uživatelům snižuje poplatky za vodu. Tento systém se naplno osvědčil například v anglické střední škole s tisícovkou žáků. Díky možnosti využívat akumulovanou dešťovou vodu ušetřili až polovinu spotřeby pitné vody, která ročně činí až 10 milionů litrů. Nejen, že škola výrazně ušetří, ale zároveň sníží tlak na kanalizační sítě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

třináct + pět =