Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Po Baťově kanále do Hodonína v roce 2023

Datum: 08.09.2020

batuv_kanal

Ještě letos chce stát začít stavbu, díky které dovede lodě z Baťova kanálu až do Hodonína. Splavní říčku Radějovku a postaví zdymadlo. Informoval o tom portál Zdopravy.cz.

Ředitelství vodních cest (ŘVC) začne letos práce na prodloužení Baťova kanálu jižním směrem. Baťův kanál dnes fakticky představuje „slepou ulici“, která na jihu končí v přístavu Skalica, uvedl portál. „Právě jsme těsně před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dokončuje se poslední stavební řízení na vlastní plavební komoru,“ sdělil mluvčí Ředitelství vodních cest Jan Bukovský. Podle něj už ŘVC má povolení od slovenské strany, stejně také i pro úpravu mostů přes kanál. Celkové předpokládané náklady jsou 234 milionů korun. „Stavba by měla být zprovozněna v roce 2023,“ dodal Bukovský.

Podle portálu zdopravy.cz bude úprava koryta Radějovky spočívat v jeho prohloubení na jednotnou hloubku 1,5 metru. „Koryto bude dále upraveno na lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 6 metrů. Rozšíření bude provedeno symetricky podél stávající osy toku, která tvoří státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou,“ doplnil portál zdopravy.cz.

Bohatá historie kanálu

První cestu na Baťově kanálu vykonal motorový člun s vlečnou lodí. Posádka měla za úkol dovézt dvě stě tun ratíškovického lignitu. Myšlenka regulace Moravy znovu ožila kolem roku 1927 a zaujala velkoprůmyslníka Tomáše Baťu. Po jeho smrti se nápadu a realizace ujal Jan Antonín Baťa. Pro rodinnou firmu měly totiž regulace toku a výstavba kanálu velké obchodní a logistické výhody. Stavba proběhla v letech 1934 až 1938 a celková délka plavební trasy byla 51,8 kilometru. Kanál mohly využívat nákladní čluny o nosnosti 150 tun a lodě musely proplouvat 14 plavebními komorami.

Mimo ně byly také vybudovány zvedací železniční mosty nebo jezy s automatickou regulací výšky hladiny ve zdrži. Část těchto vymožeností byla zničena za druhé světové války. Brzy po druhé světové válce byly znárodněny Baťovy závody a nákladní lodní přeprava byla pro nerentabilnost ukončena na počátku šedesátých let. Až v polovině devadesátých let se objevily snahy o znovuzprovoznění kanálu pro turistické využití. Iniciativu přebrala Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, jejíž aktivity směřovaly ke zpřístupnění této přírodní a technické památky.

Významným krokem byla podpora soukromých půjčoven lodí, bez nichž si dnes lze turistický ruch na této vodní cestě jen stěží představit. Obecně prospěšná společnost Baťův kanál, která se podílí na organizaci provozu, provozuje informační centrum a podporuje podnikatele, jejichž aktivity souvisejí s rozvojem turistického ruchu podél kanálu, vznikla v roce 2002, a zejména díky ní je dnes kanál uznávanou turistickou vodní cestou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

devatenáct + 6 =