Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy zahájilo na Baťově kanálu modernizaci rejd plavebních komor

Datum: 12.01.2022

2022-01-12

Povodí Moravy v loňském roce zahájilo modernizaci rejd plavebních komor na Baťově kanále. Jde o rozsáhlou stavební akci, která bude probíhat prakticky v celé délce vodní cesty, protože modernizace se bude týkat rejd všech jedenácti provozovaných plavebních komor Baťova kanálu. Práce budou probíhat postupně a potrvají až do roku 2024 tak, aby umožnily plynulý provoz v průběhu hlavních plavebních sezón.

Na podzim odstartovaly práce na rejdách obou plavebních komor ve Vnorovech a dolní rejdě plavební komory Kunovský Les. Horní i dolní rejdy plavebních komor Vnorovy I, Vnorovy II a dolní rejdu plavební komory Kunovský Les Povodí Moravy modernizuje, „Ve Vnorovech vzniknou na obou komorách jak svislé stěny s betonovým zhlavím, tak pevná vyvazovací mola na nosných sloupech, která budou vetknutá do dna vodní cesty. Délka čekacích stání bude 35 metrů. Samozřejmostí je nové osvětlení. Vše bude splňovat moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb před vstupem do plavební komory. U plavební komory Kunovský Les modernizací dolní rejdy v podstatě navazujeme na stavbu nového přístaviště, které jsme otevřeli v loňském roce. Cílem modernizace rejd je další zvýšení bezpečnosti a komfortu rekreační plavby na Baťově kanále,“ popisuje vedoucí útvaru rozvoje vodních cest Karel Goldemund z Povodí Moravy.

Hlavní práce na modernizaci rejd ve Vnorovech i Kunovském Lese budou dokončeny do jara. Před zahájením hlavní plavební sezóny 2022 budou mít všechny tři plavební komory kompletně zmodernizované rejdy. V následujícím období proběhne modernizace na dalších osmi plavebních komorách Baťova kanálu.

Ještě v letošním roce bychom rádi zahájili modernizaci rejd plavebních komor v Petrově, Veselí nad Moravou, Uherském Ostrohu a Nedakonicích. Modernizace na dalších rejdách plavebních komor budou probíhat průběžně až do roku 2024. Vodní cesta tak získá nové moderní rejdy, které návštěvníkům Baťova kanálu poskytnou dostatek prostoru pro bezpečný vjezd i výjezd z plavební komory,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V souvislosti se stavebními pracemi se tak dají v místě, kde budou probíhat stavební práce, předpokládat drobná omezení plavby. Ta se však budou dotýkat vždy pouze daného modernizovaného místa a nebudou mít vliv na celkovou plynulost plavby na Baťově kanále.

Technické řešení modernizace rejd plavebních komor je „šité na míru“ dle lokálních podmínek ve více variantách, podobně jako ve Vnorovech. U většiny rejd vznikne pevné vyvazovací molo na nosných sloupech vetknutých do dna vodní cesty. V případě horní rejdy plavební komory Vnorovy II, dolní rejdy plavební komory Vnorovy I a dolní rejdy plavební komory Kunovský les půjde o variantu svislé stěny z beraněných štětovnic s betonovým zhlavím.

Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou 61 mil. Kč. Investorem akce je správce Baťova kanálu Povodí Moravy, s. p. Akce je financovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18 − devět =