Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Ve Strážnici zakotví více lodí

Datum: 24.02.2023

Straznice-kotvi-vice-lodi

Rozšíření přístaviště ve Strážnici, jehož výstavba byla koncem ledna zahájena, vyřeší kritický nedostatek kapacity stávajícího přístavního mola, kdy řada turistů při svém putování po Baťově kanále zde nemůže vyvázat svou loď a vyrazit na návštěvu města a skanzenu, uvedlo Ředitelství vodních cest ČR. To zde do konce června vybuduje na pravém břehu moderní přístaviště pro 14 malých plavidel a 1 osobní loď. Investici za více než 32 milionů financuje Státní fond dopravní infrastruktury, zhotovitelem jsou Inženýrské a dopravní stavby Olomouc.

„Stavba přístaviště ve Strážnici je první letos zahájenou stavbou Ředitelství vodních cest ČR na Baťově kanále. V průběhu roku bychom rádi ještě zahájili výstavbu plavební komory v Rohatci, která zajistí prodloužení Baťova kanálu do Hodonína. To umožní další rozvoj plavby na jižní části Baťova kanálu a zvýší i návštěvnost turistů připlouvajících po vodní cestě z jihu do Strážnice. Významné stavby jsou ale rozplánovány až do roku 2030. Jejich realizací by se měla délka splavného Baťova kanálu prodloužit na 75 km a současně významně navýšit kapacita přístavů, aby byl uspokojen očekávaný nárůst počtu návštěvníků vodní cesty,“ řekl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

Základem přístaviště je oblouk pevného mola o délce téměř 120 metrů. Kolmo k němu budou upevněny plovoucí výložníky, které poskytnou prostor pro vyvazování 10 lodí do délky přibližně 10 metrů a 4 lodí do délky 8 metrů. Díky rozšíření kapacity přístaviště Strážnice, bude možné uvolnit 3 stání v prostoru stávajícího přístaviště na levém břehu pro přistávání plavidel údržby Povodí Moravy a složek Integrovaného záchranného systému. Na novém přístavišti budou osazeny 4 odběrné sloupky pro připojení plavidel na elektřinu a pitnou vodu, které bude možné ovládat předplacenou přístavní kartou ŘVC ČR, obdobně jako na jiných přístavištích Baťova kanálu.

„Baťův kanál se po celé své délce stává čím dál navštěvovanější oblastí jak turisty z České republiky, tak ze zahraničí. O rozšíření kotviště na pravém břehu přístaviště se začalo přemýšlet už v roce 2008, přičemž tato stavba je opravdu významným milníkem pro turistický ruch. Město Strážnice počítá se zvýšením počtu návštěvníků, proto naváže na investiční akci ŘVC ČR navýšením parkovacích kapacit, vybudováním přístupové komunikace a veřejného osvětlení či vybavením mobiliářem,“ uvedl Risto Ljasovský, starosta města Strážnice. Dále také dojde k realizaci nemalých investic ze strany Národního ústavu lidové kultury do úpravy navazujících ploch. Díky této koordinaci tak po jejich dokončení v podzimních měsících vznikne v okolí přístavu ucelený krajinářský celek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

12 − 9 =