Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Protipovodňová ochrana Uherského Brodu ochrání zdraví a životy 1500 obyvatel

Datum: 02.09.2020

PPO Uherský Brod

Bezpečnost 1500 obyvatel a ochrana majetku v hodnotě 900 mil. korun, to zajistí protipovodňová ochrana Uherského Brodu, kterou staví Povodí Moravy, s. p. Stavba zahrnuje dva kilometry dlouhou ochranou linii, čerpací stanice a hradidlové šachty.

Na jaře Povodí Moravy, s. p. zahájilo výstavbu protipovodňové ochrany Uherského Brodu, která bude sloužit k ochraně jižní části intravilánu města. Stavba zajistí ochranu před povodňovými stavy v řece Olšavě dosahujícími až do výše padesátiletého povodňového průtoku.

Vlastní protipovodňová linie bude složena z ochranných zídek v délce přibližně 1400 metrů a zemní hráze v délce 600 metrů. Tato linie bude sloužit k přímému zabránění rozlivů povodňových průtoků do chráněného území. Uzávěrové šachty a hradidlové komory zabrání zpětnému natékání vod Olšavy kanalizační sítí do chráněného území,“ popisuje podobu protipovodňových opatření generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Účelem čerpacích stanic pak bude odčerpávání vod z chráněného území v dobách povodňových stavů, kdy musí dojít k uzavření hradidlových komor.

Stavební práce na ochraně města budou probíhat na pravém břehu v úseku od silničního mostu v ulici Vlčnovské až po silniční most na ulici Šumické. Ochrana města před povodněmi po dokončení ochrání území o rozloze 350 ha, na kterém žije 1500 obyvatel, a předejde povodňovým škodám v hodnotě až 900 mil. korun.

Práce jsme zahájili na jaře letošního roku. Příprava stavby i samotná realizace probíhá bez komplikací. V současné době probíhají práce na ochranných zídkách a jejich založení v celém úseku stavby,“ doplňuje Gargulák.

Předpokládané dokončení stavby je dle harmonogramu plánováno na říjen 2022. Celkové náklady na realizaci protipovodňové ochrany Uherského Brodu jsou naplánovány ve výši 137 mil. korun. Stavba je financována z programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi IV“ za finanční spoluúčasti města Uherský Brod, Zlínského kraje a Povodí Moravy, s. p.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + čtrnáct =