Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Součástí protipovodňových opatření Kunovic je stavba nového mostu

Datum: 08.06.2021

2021-06-08-PPO Kunovice

Stavba protipovodňových opatření Kunovic pokračuje bez komplikací dle harmonogramu výstavby. Většina protipovodňových zdí a hrází je hotova. Součástí projektu je i stavba nového mostu přes Olšavu náhradou za nevyhovující most. Betonáž nosné konstrukce proběhne ve středu 9. 6.

Druhým rokem probíhá stavba protipovodňových opatření podél Olšavy v Kunovicích. Protipovodňová opatření sestávají z nových betonových zdí a navýšení původních zdí v úseku téměř 5 km. Dále probíhá stavba zemních hrází v délce 1,3 km.V současnosti máme dokončeno  asi 95 procent celkové délky protipovodňových zdí a konstrukcí pro usazení mobilního hrazení, hotové jsou také tělesa zemních hrází na pravém i levém břehu, na kterých už chybějí jen konstrukční vrstvy vozovky.  V ulici Potočná v úseku mezi silničním a železničním mostem již byl položen nový asfaltový povrch vozovky. Po dokončení stavebních prací ještě dojde k postupné opravě přilehlých místních komunikací,“ popisuje dosavadní průběh prací generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gragulák.

Stavba po dokončení opatření zajistí ochranu města na průtok dvacetileté vody s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň a ochrání zdraví a majetek téměř 1400 obyvatel Kunovic na území pokrývajícím více než 190 hektarů.

Součástí stavby protipovodňových opatření je také nový most přes Olšavu, který propojí ulice Na Karmaku a Škrabalka. Původní byl málo kapacitní a tedy nevyhovující. V současnosti již stavaři dokončili výrobu bednící skruže a položili výztuže tak, aby bylo možné zahájit betonáž nosné konstrukce. „Mostní konstrukce bude železobetonová, vytvarovaná do oblouku. Délka přemostění je 22 metrů. Objem betonu nosné konstrukce bude 200 kubíků, použito bylo 30 tun betonářské oceli a celkem 300 metrů předpínacích kabelů, které budou po dosažení stoprocentní pevnosti betonu předepnuty. Samotnou betonáž budou obsluhovat dvě betonová čerpadla, která budou zásobovat dvě betonárny. Vzhledem k tomu, že jde o monolitickou konstrukci, musí betonáž proběhnout bez přerušení,“ popisuje Gargulák. Betonáž bude probíhat ve středu 9. 6. od rána až do odpoledne.

Dokončení prací na mostě završí stavbu protipovodňových opatření Kunovic. Hotovo bude na konci roku. Celkem si protipovodňová ochrana města Kunovice vyžádá náklady ve výši 321 mil. Kč.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × dva =