Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy staví v Herálci přírodě blízká protipovodňová opatření

Datum: 11.01.2023

2023-01-11-PPO Herálec

Obec Herálec se brzy dočká lepší ochrany před povodněmi. Povodí Moravy v obci staví protipovodňová opatření, v rámci kterých dojde k rozvolnění koryta Svratky pod obcí a kompletní rekonstrukci protipovodňových zdí v obci. Přírodě blízké úpravy zajistí kromě zlepšení protipovodňové funkce také zlepšení hydromorfologického a ekologického stavu řeky Svratky. 

V loňském roce Povodí Moravy zahájilo práce na protipovodňových opatřeních obce Herálec. Práce probíhají na dvou úsecích. „V intravilánu obce Herálec rozebereme stávající nevyhovující kamenné zídky podél toku, které doplníme a znovu postavíme tak, aby zajistily ochranu obce na požadovanou úroveň povodňových průtoku. Mezi těmito zídkami se bude vinout koryto řeky Svratky, které v rámci možností městské trati získá co nejpřírodnější charakter. Druhý usek představuje řeka pod obcí Herálec. Zde se Svratka vrátí do svého původního koryta,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Přírodě blízká úprava Svratky v intravilánu obce Herálec zahrnuje opravu kamenných zdí a jejich navýšení přibližně o 30 centimetrů. Zanesený obdélníkový profil vodního toku bude upraven na složený profil se zatravněnými bermami a kynetou, která zaručí vhodnou hloubku vodního toku i v období s nízkými průtoky.

Návrat Svratky pod obcí Herálec do původního koryta prodlouží Svratku z původních 1550 metrů téměř o kilometr. „Při běžném nebo nižším průtoku dojde k prodloužení doby průtoku korytem, bude tak zvýšena retenční a samočistící schopnost toku s návazností a podporou veškerých ekologických funkcí toku. Při zvýšených průtocích dojde k částečnému rozlití do okolní nivní louky. Krajině se tak vrátí schopnost zachytávat vodu, tlumit povodně a lépe čelit suchu,“ popisuje Gargulák.

Stavba protipovodňových opatření v obci Herálec odstartovala v červenci 2022 a dle smlouvy se zhotovitelem potrvá do konce listopadu 2023. Stavba je financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životního prostředí a její náklady činí 33,8 mil. Kč.

V současnosti Povodí Moravy realizuje řadu revitalizačních opatření a přírodě blízkých protipovodňových staveb. Tato opatření vedou k ochraně před povodněmi i posílení funkce krajiny zadržet vodu. „Realizujeme přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou vždy součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s technickými opatřeními v zastavěných částech měst a obcí. Příkladem je právě Herálec, kde kombinujeme technická opatření v obci s revitalizací Svratky umožňující přirozené rozlivy vody,“ doplňuje Gargulák.

Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí Moravy patří například dokončovaná revitalizace Bečvy u Ústí, která navázala na rozsáhlou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky, dále pak revitalizace Dlouhé řeky u Nedakonic či revitalizace Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Mezi úspěšné nedávno dokončené projekty patří renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic nebo revitalizace Trkmanky u Velkých Pavlovic.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × 1 =