Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Odpadní a dešťové vody při přívalových deštích

Datum: 16.07.2020

Water Treatment Facility_master-min

Novela vodního zákona přidělala starosti mnohým provozovatelům čistíren odpadních vod (ČOV). Provozovatelé ČOV musí nově zajistit přesný přehled o možném znečištění, které neprošlo monitorovacím systémem ČOV tzv. odlehčované vody, a tento požadavek je nutné naplnit do konce přechodného období. Společnost Endress+Hauser připravila pro provozovatele ČOV řešení na míru jejich technologii, které pomůže tuto legislativní povinnost splnit. 

V důsledku změn klimatu, se kterými se potýkáme, dochází běžně k situaci, kdy dlouhá období sucha přeruší intenzivní přívalový déšť. Voda z přívalů často místo vsáknutí stéká po vyprahlé zemi do splaškové kanalizace nebo řeky. Bohužel krajinný ráz naší země způsobuje, že veškerá nevsáklá dešťová voda odtéká a nedochází k jejímu zadržení v krajině.

Zbytečné ztráty 

Dědictvím minulosti se pro nás staly společné kanalizační sítě pro odvod odpadní i dešťové vody. Na ČOV tak přitékají nejen vody z domácností, ale ve značném množství také vody dešťové. Statistiky ukazují, že poměr těchto vod je téměř stejný. Finanční úspora při výstavbě kanalizační sítě si ale vybírá svou daň. V době, kdy se potýkáme se suchem a vyprahlou krajinou, zbytečně odvádíme dešťovou vodu, která by měla doplnit podzemní zdroje. Zadržení a následné využití nejen dešťových vod je velice důležité k zmírnění geologického sucha. Šetří náklady na úpravu a distribuci vody a následně i na její čištění, kdy je možné využít ji místo pitné vody pro závlahu nebo např. pro splachování toalet. 

Povinné monitorování

ČOV jsou dimenzované a optimalizované na procesy, které probíhají za ideálních podmínek při konstantním průtoku. Pokud je přívalový déšť sveden do kanalizace, končí svou cestu na ČOV, kde je nutné toto velké množství vody odklonit a zadržet v nádržích připravených právě pro tento účel. Pokud je však přívalové vody tolik, že ani tyto nádrže nestačí, musí být voda odvedena přepadem mimo ČOV. Dochází k takzvanému „odlehčení“ ČOV. Je to jediný případ, kdy ČOV smí nečištěnou vodu vypouštět přímo do vodního toku. Předpokládá se, že odlehčovaná voda je tak silně naředěna deštěm, že ve vodním toku nezpůsobí znečištění prostředí a dojde k jejímu přečištění přirozeně. Novela vodního zákona v tomto případě ukládá povinnost takto vypuštěné odlehčované vody měřit a monitorovat.

Jak měřit a monitorovat?

Odlehčované vody se nejčastěji odvádí z ČOV kanály s otevřenou hladinou. Výpočet průtoku v otevřeném kanálu se nejlépe provádí na Parshallově žlabu či přelivové hraně, kde za pomoci zúžení nebo překážky průtoku dochází ke změně výšky hladiny, která je snímána ultrazvukovým měřidlem Prosonic FDU90 a poté v převodníku Prosonic FMU90  je její hodnota přepočítána na průtok. 

Analýza kvality a parametrů odlehčovaných vod se provádí v laboratoři, pro získání vzorků odlehčených vod se využívá přenosných nebo stacionárních vzorkovacích stanic Liquistation CSF33, které odeberou a uchovají vzorky v požadovaném množství a kvalitě. V portfoliu společnosti Endress+Hauser si můžete vybrat různé varianty instrumentace pro přesné a spolehlivé měření ve vašich procesech. 

Více se o našich přístrojích, servisních a kalibračních službách můžete dozvědět na internetových stránkách www.cz.endress.com nebo na odborných seminářích.
Autor: Endress+Hauser Česká republika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dva × 5 =