Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Začínají sdílené vývozy žump a septiků v Moravskoslezském kraji, sousedé mohou ušetřit

Datum: 18.11.2023

Vyvozy_zump_septiku

V Moravskoslezském kraji startuje další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Vodárenská společnost SmVaK Ostrava opět rozdělila oblast působnosti do několika tras, na které budou ve vybraných dnech přiděleny kanalizační vozy zajišťující vývozy žump a septiků. Informuje o tom mluvčí Marek Síbrt.

Startuje se 21. listopadu na části Frýdecko-Místecka a Karvinska, poslední přijdou na řadu 28. listopadu Česko-Těšínsko a část Opavska. Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nutné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává legislativa.

„Systém jsme navíc připravili tak, že v případě, kdy se lidé – například sousedé – v některé z obcí domluví, že mají o vývoz žump nebo septiků zájem, ušetří za dopravu, jejíž náklady budou navzájem sdíleny. Fakticky tedy zaplatí polovinu toho, než když si službu objednají sami. Máme dlouhodobě připravený systém, jak lidem pohodlně a za odpovídající cenu pomoci v případě, že jejich nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci. Vývozy žump a septiků jsou samozřejmě součástí naší každodenní práce i v jiných částech roku, ale touto akcí vycházíme lidem vstříc a snažíme se službu připravit pro naše zákazníky výhodněji a šitou na míru,“ zdůrazňuje generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Důležité je i myslet na takzvaný vodní zákon. Ten podle vodohospodářů ukládá všem majitelům povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou legislativou. Standardní povoleným zneškodňováním odpadních vod je napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové odpadní vody) nebo jednotná (splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody).

Dalším povoleným způsobem likvidace odpadních vod je využití k tomu určeného vodního díla. Tím jsou na mysli zejména domovní čistírny odpadních vod. Alternativou, zvlášť v menších obcích, jsou bezodtokové jímky. Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. To znamená, že jímka musí být vodotěsná. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění odpadních vod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patnáct − 4 =