Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Nové hnízdní plochy si přiletěl obhlédnout první rybák

Datum: 14.04.2020

2808-article

Povodí Moravy opět rozšířilo hnízdní plochy pro chráněného rybáka obecného na střední nádrži vodního díla Nové Mlýny. Na dvou původních mostních pilířích a na příjezdové rampě vytvořilo unikátní hnízdiště. Vodohospodáři si společně s Českou společností ornitologickou od nových opatření slibují návrat rybáků do přírodní rezervace v počtech, které zde hnízdily v minulosti.

Povodí Moravy, s. p. předalo zástupcům České společnosti ornitologické dokončená opatření ke zlepšení podmínek hnízdění chráněného rybáka obecného na střední nádrži vodního díla Nové Mlýny. „Na konci března jsme dokončili výstavbu opatření, která rozšiřují hnízdní plochy v prostoru původního přemostění řeky Dyje se střední nádrží. Zbytky původních pilířů byly nejvíce osídleným hnízdními plochami, neboť další hnízdní plochy musely ustoupit bujné vegetaci. Hnízdní plochu na pilířích jsme rozšířili z 22,5 m2 na víc 46 m2 a navíc jsme vytvořili další novou plochu pro hnízdění v prostoru nájezdové rampy o ploše 31 m2. Hnízdní plocha je tak nyní více než trojnásobná a dosahuje krásných a symbolických 77 m2,“ popisuje ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy, s. p. Předání nových hnízdních ploch proběhlo 8. dubna.

Povodí Moravy, s. p. dalo ornitologům příslib, že návrhem a realizací opatření hnízdní plochy pro rybáka minimálně v prostoru původního přemostění zdvojnásobní. Výsledek je mnohem větší, což ornitologově oceňují. Pro projekt vodohospodáři využili zkušenosti z vývoje a výroby plovoucího ostrova, na kterém v loňském roce zahnízdilo 49 párů rybáka obecného a vyvedlo kolem 100 kuřat. Plovoucí ostrov s plochou 18 m2 byl na vodní plochu instalován ve spolupráci s ornitology v dubnu 2019. Konstrukční prvky Povodí Moravy, s. p. navrhl a instaloval tak, aby ostrov byl chráněn před predátory a současně nedošlo k ohrožení hnízdních ploch vlnobitím a přívalovými srážkami. „Abychom zlepšili podmínky hnízdění, upravili jsme plochy původních pilířů a na pilíře jsme pak osadili panely a na ně dílce, které zvětšily původní hnízdní plochu obou pilířů o více než 50 %. Hnízdiště jsou vybavená drenážní vrstvou, potažená geotextilií proti prorůstání a zakrytá jemným štěrkem tak, aby vytvořila pro hnízdění rybáků ideální podmínky. Hnízdní plochy jsou dokonce vybaveny odvodňovacími otvory, aby nemohlo dojít k zaplavení hnízd,“ popisuje podobu nových hnízdišť chráněných rybáků obecných ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy, s. p.

Symbolické byla vedle předání nových hnízdních ploch pro rybáka i ta skutečnost, že se při předávání objevil přímo nad novými hnízdními plochami první letošní rybák obecný, což zástupcům Povodí Moravy, s. p. potvrdil přítomný Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické.

Povodí Moravy, s. p. dlouhodobě usiluje o realizaci projektu „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VDNM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže“. „Naším cílem je vedle environmentální části i obnova původního zásobního prostoru v nádrži na hladině 170,35 m n. m., která umožní všemi žádoucí pohyb hladiny v nádrži. Povinnost držet hladinu na stejné úrovni v průběhu let vedlo ke zničení litorálního pásma. Podmínky pro zlepšení předmětu ochrany, jako instalace plovoucího ostrova a rozšiřování hnízdních ploch dokazují, že zájem ochrany živočichů žijících na nádrži nemusí být v protikladu se zájmem na posílení vodních zdrojů. Naopak, společné řešení vodohospodářů a ornitologů ukázalo, že podmínky pro život rybáka obecného můžeme dokonce zlepšit,“ doplňuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šest + sedmnáct =