Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy u Ústí obnovilo původní koryto Bečvy a vytvořilo tůň

Datum: 12.05.2023

2023-05-04-revitalizace Becvy

Povodí Moravy dokončilo stavební práce na revitalizaci řeky Bečvy u obce Ústí, v rámci kterých došlo k obnovení původního koryta a vznikla neprůtočná tůň. Revitalizace řeky navazuje na vloni dokončenou rozsáhlou revitalizaci Bečvy u Černotína a Skaličky.

Povodí Moravy, s. p. obnovilo původní koryto řeky Bečvy a vytvořilo tůň u obce Ústí. Vodohospodáři vytvořili na řece Bečvě nad Hranicemi přírodě blízkého protipovodňové opatření, které navíc zvýšilo retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvořilo přírodní plochy v nivě se zapojením původního koryta vodního toku. „U obce Ústí u Hranic docházelo k rozlivům vody mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci došlo k rozšíření vodního toku a využití historického koryta Bečvy.  V době zvýšených průtoků bude část vody odváděna obnoveným původním korytem, což zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém,“ vysvětluje význam revitalizace úseku Bečvy generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

O tom, že nové přírodě blízké protipovodňové opatření funguje, se mohli obyvatelé Ústí a Hranic přesvědčit už několikrát. Zvýšená vodnost byla obnoveným korytem v období od prosince do února převedena hned třikrát, kdy průtok v řece Bečvě překročil 100 m3/s.

Obnovené koryto na levém břehu Bečvy pod obcí Ústí je dlouhé 775 metrů a široké od 8 do 15 metrů. Slouží jako odlehčovací větev stávajícího řečiště Bečvy a bude protékáno v době zvýšených průtoků. Rozšíření řeky Bečvy nebylo v místě možné kvůli existujícímu silničnímu přemostění.

V místě zaniklého rybníka Otrž Povodí Moravy odtěžilo 4500 m3 zeminy a vytvořilo tak neprůtočnou tůň. Tůň je napájena spodní vodou a vytváří chybějící vodní plochu, která je obvyklá pro široké údolí řeky Bečvy.

Práce odstartovaly v květnu 2022. Stavbu slavnostně zahájil ministr zemědělství Zdeněk Nekula, tehdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, starosta obce Ústí Libor Vykopal a generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Při zahájení byla oceněna práce Povodí Moravy při realizovaných a připravovaných revitalizacích řeky Bečvy.

Hlavní práce na stavbě jsou již dokončené a v současnosti zahradníci dokončují výsadbu stromů a zelených pásů. Revitalizace je financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a celkové náklady jsou 20,8 mil. Kč.

Revitalizace navazuje na již dokončenou velmi rozsáhlou revitalizaci Bečvy v lokalitách Černotín a Skalička za bezmála 320 mil. Kč.

Revitalizací Bečvy u obce Ústí společně s dokončenými revitalizacemi Bečvy u Černotína a Skaličky Povodí Moravy pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. „Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“ vysvětlil Gargulák. Příkladem úspěšných revitalizací v povodí Moravy jsou dokončené projekty, jako je např. napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka a rozsáhlá revitalizace Bečvy v lokalitách Černotín a Skalička.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět + pět =