Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Přečištěná odpadní voda poslouží třeba i na tvorbu rybníků

Datum: 01.06.2017

hellstein 1

Jak spolu souvisí intenzivní chov ryb a čištění odpadních vod? O tom hovoří Rostislav Hellstein,zakladatel, majitel a ředitel stejnojmenné firmy.

Proč by majitel objektu měl upřednostnit vybudování čistírny odpadních vod před jímkou nebo septikem?

Každý majitel a tedy provozovatel by si měl uvědomit náklady spojené s vyvážením jímky či septiku. Výpočtem se dá zjistit, že celkové náklady za 5 let provozu zaslepeného septiku – žumpy lze vyčíslit na 170 tisíc korun, kdežto u čistírny na pouhých 76 tisíc. V dnešní době pak velmi důležitým faktorem je zpětné využití přečištěné vody jako zálivky okrasných zahrad, trávníků či rybníků.

K vašim hlavním výrobkům patří čistírna odpadních vod typu STMH, která využívá moderní a u nás ojedinělý bezúdržbový třístupňový systém čistění. Jaké jsou její výhody?

Za celou dobu vývoje třístupňového systému jsme kladli důraz na energetickou úspornost a zejména na vysokou stabilitu biochemického procesu, protože stabilita představuje nejdůležitější faktor, bez něhož běžné systémy špatně odolávají nepravidelným zátěžím jako například návštěva dalších členů rodiny či naopak odjezd na dovolenou. A právě tato častá nepravidelná zátěž způsobuje komplikace u konkurenčních systémů.

hellstein 2V čem spočívá bezúdržbový třístupňový systém čištění?

Čistírna se skládá vždy z předřazené nádrže patřičného objemu, v níž dochází k čištění bez přístupu vzduchu, dále k rozředění a vypaření dezinfekčních prostředků a zejména se tu zachycují biologicky nerozložitelné látky, jako jsou malé plasty, písek, vlasy a podobně. S těmito látkami by provozovatel nikdy neměl přijít do kontaktu! Tuto jímku pak dle potřeby a její velikosti postačí jednou za rok až pět let pouze vyvézt na větší čistírnu. Dalším stupněm je klasické provzdušňování, které doplňuje poslední stupeň, a to otáčivý pevný nosič biomasy. Díky němu je zajištěna dlouhá životnost čistících mikroorganismů a tím také stabilita celého systému.

Čistírna odpadních vod ke své realizaci nutně potřebuje stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. Jak náročný je vyřizovací a schvalovací proces?

Při vyřizování projektové dokumentace a stavebního povolení vždy doporučuji využít služeb ověřených projektantů, kteří přesně vědí, jak tento proces provést kvalitně v co nejrychlejším čase, v opačném případě se může vyřízení těchto podkladů prodloužit i na několik měsíců až let. I takové případy známe.

Mají vaše čistírny širší využití než jen pro samotné čistění odpadních vod?

Ano. Čistírny STMH byly v počátku vyvíjeny jako čistírny chovné vody pro intenzivní chov ryb, například pstruhů. Tento trend se nyní začíná rozvíjet také v Česku a věříme, že produkce a kvalita ryb díky těmto rybochovům vzroste. A kvůli této zkušenosti můžeme zákazníkům nabídnout opravdu vysoce kvalitní a moderní řešení také i v oblasti čištění odpadních vod.

Jaká je budoucnost rybochovů v České republice?

Domnívám se, že slibná. Na základě počtu poptávek po těchto uzavřených chovech ryb věřím, že můžeme na trhu uspět. Nejen díky úzké spolupráci s Východočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, ale také s ministerstvem zemědělství.

Klima u nás se postupně mění. Zvyšuje se průměrná teplota vzduchu, méně prší a období sucha jsou častější a delší. Podle vědeckých prognóz bude tento vývoj pokračovat. Mohou čistírny odpadních vod tento nepříznivý trend pozitivně ovlivnit?

Ano, mohou a výrazně. V posledních letech se prosazoval model centrálních kanalizací, které ale veškerou vodu odváděly pryč třeba i několik kilometrů a teprve tam se odpadní voda čistila. Nyní již víme, a je to také podloženo, že kvůli této skutečnosti se nám snižují spodní vody a hrozí vysýchání studen a podobně. My doporučujeme spíše model raději menších, kvalitních domovních čistíren, které by přečištěnou vodu v dané lokalitě díky vsakování opět vracely do spodních vod.

Dnes je kladen velký důraz na projekty ekologického charakteru, do kterých lze jistě zahrnout rovněž obor čištění odpadních vod. Předpokládáte i nadále jeho dynamický rozvoj?

Ano, určitě, tento obor je velmi důležitý. Však kvůli znečištění vody denně umírá přes 14 tisíc lidí po celém světě.

www.hellstein.cz

 

Komentáře (2) k “Přečištěná odpadní voda poslouží třeba i na tvorbu rybníků

  1. Michal Mogrovics napsal:

    Pro projektovaný rybník, který bude napájený vodou z řeky uvažujeme její přečištění z důvodu blízkého vypouštění odpadních vod z ČOV. Je nějaké řešení? Rybník bude průtočný, přívodní trubka průměr 160mm. Zadržená voda v objemu 3300 m3.

    Děkuji Mogrovics

  2. Kristýna Ryglová napsal:

    Odpadní voda by se měla všude více hlídat, aby se neznečišťovaly řeky. Manžel je rybář, takže je na kvalitu vody hodně háklivý. I z tohoto důvodu jsme čističku odpadních vod u naše domu hodně řešili. Manžel chtěl mít všechno úředně správně, tak využil společnost Zakra https://covbezuradu.cz/ , která za něj vyřídila všechny papíry, takže máme odtok odpadních vod vyřešený správně 🙂 .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 + sedmnáct =