Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vývozy žump a septiků: Řada lidí se nechová v souladu s legislativou

Datum: 13.04.2022

Vyvozy_zump_septiku

Po úspěšných akcích v uplynulých obdobích startuje v dubnu v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Podle SmVaK Ostrava je však dlouhodobým problém, že se řada lidí nechová v souladu s platnou legislativou a riskuje vysoký finanční postih.

„Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným způsobem likvidace odpadních vod, především na venkově, je přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona s možností vysoké penalizace. Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do toku. Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo České inspekce životního prostředí,“ zdůraznil mluvčí Marek Síbrt.

Vývoz pouze prostřednictvím odborných firem

Častým argumentem při sporných situacích bývá podle něj to, že si majitelé objednali vývoz žumpy u některé z firem nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde odpadní vody končí. Řešení je však podle mluvčího jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti, která má k této činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění. „Lidé by si zároveň měli uchovávat faktury nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve které čistírně odpadních vod byly dané odpadní vody zlikvidovány,“ vysvětlil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Petr Grzonka.

Pozor na objemy

Lidé také neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za několik let a argumentují dostatečností tohoto postupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá množství vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolovat prostřednictvím údajů vodoměru vlastníka,“ doplnil Grzonka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 + čtrnáct =