Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Pokuta 300 000 korun pro SVK Boskovice

Datum: 24.10.2022

UOHS-1

ÚHOS uvedl, že SVK chyboval, když po účastnících tendru požadoval nejen živnostenské oprávnění na provádění staveb, ale také oprávnění pro výrobu, instalaci, opravy elektrických strojů a přístrojů.

„Pro plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je komplexní zhotovení díla spočívající ve zbudování vodohospodářské stavby, je kvalifikovaný ten dodavatel, který disponuje živnostenským oprávněním ‚provádění staveb, jejich změn a odstraňování‘, přičemž dispozice dílčími živnostenskými oprávněními zahrnutými v této multiprofesní živnosti není pro realizaci veřejné zakázky nutná. Požadavek zadavatele je tak v tomto smyslu neodůvodněný a nadbytečný, tedy nepřiměřený,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

Stejně vysokou pokutu už uložil úřad firmě v červenci, svazek však proti němu podal odpor a úřad zahájil správní řízení. V něm dospěl ke stejnému rozhodnutí a svazku udělali pokutu 300 000. Pokutovaný proti tomuto rozhodnutí nepodal rozklad k předsedovi úřadu, a pokuta je tak pravomocná. Svazek již nemůže využít dalších opravných prostředků.

Účelem svazku je zabezpečení zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod obcí sdružených ve svazku a rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a čistíren. Dobrovolný svazek zahrnuje v současné době 76 členských obcí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

13 − 6 =