Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

V brněnské přehradě je i přes suché a teplé počasí voda vhodná ke koupání

Datum: 28.07.2023

2023-07-28-kvalita vody Brno

Opatření na podporu kvality vody na Brněnské údolní nádrži prokazují svůj význam. I na přelomu července a srpna je voda v brněnské přehradě vhodná ke koupání. Navzdory horkému počasí a minimálním průtokům v posledních dnech ohodnotily pondělní odběry Krajské hygienické stanice kvalitu vody v nádrži dvojkou z pětibodové stupnice.

Monitoring prováděných opatření potvrzuje jejich efektivitu. Do vlastní nádrže se díky opatřením na přítoku dostává velmi nízké množství fosforu. Promíchávání vodního sloupce pak znesnadňuje sinicím masivní rozmnožení. I přes vysoké teploty a nízký přítok vody do nádrže se daří držet kvalitu vody v nádrži na dvojce – voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. V letošním roce byla opatření k udržení kvality vody a rovnovážného stavu spuštěna 1. května.

Srážení fosforu dle výsledků monitoringu funguje velmi dobře a z podrobných dat je zřejmé, že většina rozpuštěného fosforu je zachycena koagulantem a do nádrže se nedostává jako hlavní živina pro rozvoj sinic. Vysoké teploty, nízký přítok do nádrže a po dlouhou dobu vysoká průhlednost nahrává rozvoji sinic. Jejich rozvoj se nám však daří výrazně omezovat a zhoršení kvality vody o jeden stupeň přisuzujeme spíše zakalení vody v důsledku bouřek a rozvoji fytoplanktonu, což je v přírodních nádržích zcela přirozené,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Srážky v povodí jsou velmi nevyrovnané a většinou lokální. V minulém týdnu enormně rostly teploty a s tím i spotřeba vody vegetací a odpar vody z území. Do vodních toků se kvůli tomu dostává méně vody a většina řek a potoků v povodí Moravy a Dyje hlásí v druhé půli července výrazně podnormální hodnoty.

Jak se bude kvalita vody vyvíjet v následujících dnech, to je věštění z křišťálové koule. Jde o přírodní nádrž, živý organismus, nejsme na uzavřeném koupališti. Pondělní odběry nasvědčují tomu, že díky našim opatřením nedochází ke skokovému nárůstu množství sinic ve vodě. Vzhledem k mikroskopickému obrazu, kde sinice nijak výrazně nedominují či nejsou v převaze, si myslím, že by se situace neměla výrazně zhoršit a počátek srpna bude stále s vodou vhodnou ke koupání,“ říká Gargulák.

Monitoring vody v Brněnské údolní nádrži, který Povodí Moravy provádí, ukazuje, že vodní sloupec na hlavním jezeru nádrže je díky provozu míchacích a vzduchovacích věží velmi dobře promíchaný. Rozdíly teplot mezi hladinou a dnem jsou nízké. Systém opatření se však ještě v letošním roce dočká úprav, které by ho měly ještě více zefektivnit

Vzduchovací věže v průběhu letošního roku odpojíme a nahradíme zcela novými míchacími věžemi včetně přidání jedné věže směrem do Rakovecké zátoky. Monitoring efektivity opatření potvrdil, že míchací věže mají z hlediska zabránění rozvoje sinic větší účinnost, než věže vzduchovací,“ doplňuje Gargulák.

Před rokem 2009, než začalo Povodí Moravy realizovat opatření v Brněnské údolní nádrži, bylo koupání v nádrži možné většinou jen do začátku měsíce července, poté byl vyhlašován zákaz koupání a to především z důvodu přemnožení sinic a masivního výskytu vodního květu.

V letošním roce odstartovala čtvrtá etapa projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“. Ten byl zahájen již v roce 2010, kdy byl poprvé spuštěn aerační systém a srážení fosforu. I v příštím roce tak budou provozována opatření, jejichž cílem je dosáhnout rovnovážného stavu v Brněnské údolní nádrži. Na každý rok projektu je vyčleněno přibližně 15 mil. Kč, které hradí rovným dílem město Brno a Jihomoravská kraj. Vynaložené prostředky na realizaci opatření nejsou určené na jednorázové vyčištění, ale na kontinuální dlouhodobou úpravu poměrů v nádrži v letním období, kdy dochází k nadměrnému rozvoji sinic zejména z důvodu vysokého množství člověkem produkovaných živin, které přitékají do nádrže, a také vysoké eutrofizace nádrže. Dále bude také pokračovat celkový monitoring nádrže v režii Povodí Moravy, s. p. a také monitoring koupacích vod od Krajské hygienické stanice.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

devět − osm =