Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kvůli nízkým průtokům a vysokým teplotám se brněnská nádrž stává stojatou vodou

Datum: 08.07.2022

20200826_115834

Krajská hygienická stanice hodnotí kvalitu vody v Brněnské údolní nádrži stupněm tři – zhoršená jakost vody. Na zhoršení kvality se podílí především vývoj letošního počasí, extrémní teploty, nevyrovnané rozložení srážek a nízký přítok. Do nádrže přitéká minimum vody se stejným vypouštěným znečištěním, voda v nádrži se prakticky neobměňuje.

Příčinou aktuálního vývoje kvality vody v Brněnské údolní nádrži je klimatická změna. Monitoring prováděných opatření potvrzuje jejich efektivitu. Do vlastní nádrže se díky opatřením na přítoku dostává velmi nízké množství fosforu, problém však dělají vysoké teploty a nízký přítok vody do nádrže. V letošním roce byla opatření k udržení kvality vody a rovnovážného stavu zahájena již  19. 4. 2022. Povodí Moravy spustilo nejen dávkování síranu železitého pro srážení fosforu, ale také provoz vzduchovacích a míchacích věží.

Srážení fosforu dle výsledků monitoringu funguje velmi dobře a z podrobných dat je zřejmé, že většina rozpuštěného fosforu je zachycena koagulantem a do nádrže se nedostává jako hlavní živina pro rozvoj sinic. V letošní sezóně představuje velký problém nízký průtok, který od začátku dávkování dosahuje pouze 3,55 m3/s, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem,“ vysvětluje ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Srážky v povodí jsou velmi nevyrovnané a většinou lokální. Enormně rostou teploty a s tím i spotřeba vody vegetací a odpar vody z území. Do vodních toků se kvůli tomu dostává méně vody a celkem třetina řek a potoků v povodí Moravy a Dyje hlásila na počátku července výrazně podnormální hodnoty.

Kvůli nízkému přítoku je obnova vody v Brněnské údolní nádrži značně snížená a tímto se z ní stává víceméně stojatá voda, kde dochází k nepříznivým procesům, vedoucím ke zhoršování kvality vody. Voda je vlivem vysokých teplot velmi oživená fytoplanktonem a její kvalita snížená, i když množství sinic není nikterak extrémní a dosahuje pouze malých hodnot oproti stavu před rokem 2009. K udržení vysokého potenciálu kvality vod tropické teploty, panující v minulých dnech a týdnech, nepřispívají, ba naopak,“ upozorňuje Tůma.

Monitoring vody v Brněnské údolní nádrži, který Povodí Moravy provádí, ukazuje, že vodní sloupec na hlavním jezeru nádrže je díky provozu míchacích a vzduchovacích věží velmi dobře promíchaný. Rozdíly teplot mezi hladinou a dnem jsou velmi nízké. V minulých dvou sezónách, které nebyly provázeny tak nízkým přítokem vody do nádrže, opatření prokázala svoji účinnost a po celou kopací sezónu pomáhala udržet kvalitu vody na požadované úrovni pro koupání.  Je však zjevné, že ani takto komplexní opatření nemohou být účinná při souběhu extrémně vysokých teplot doprovázených silně podnormálním průtoky v řece Svratce.

Probíhající dopady změny klimatu na kvalitu vody byly již v minulých letech předmětem řady jednání mezi Povodí Moravy, s. p., statutárním městem Brnem i Jihomoravským krajem a jejich vliv byl proto zapracován i do vyhodnocení realizovaných opatření v minulých letech. Návrh optimalizace realizovaných opatření dokončený v minulém roce proto počítá s posílením opatření přímo v nádrži a to s rozšířením aeračního systému pro následné pětileté období. Na dokončený a schválený projekt navazuje výroba nových věží tak, aby již v příští sezóně mohlo dojít k jejich doplnění a zvýšení účinnosti tohoto procesu.

Spolupráce s městem Brnem a Jihomoravským krajem dále probíhá na výborné úrovni a v současné době se připravuje na základě dlouhodobého hodnocení celého projektu jeho pokračování v příštích letech.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deset + osmnáct =