Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy opravilo balvanitý skluz u Lanžhota

Datum: 11.09.2022

2022-09-09-Morava, balvanitý skluz_před stavbou II

Povodí Moravy, s. p. dokončilo opravu balvanitého skluzu na řece Moravě u Lanžhota, který poškodila povodeň v říjnu 2020. Oprava vodního díla zamezila jeho dalšímu poškozování a obnovila jeho funkce, kterými jsou stabilizace koryta řeky a migrační propustnost vodních živočichů.  

V dubnu zahájilo Povodí Moravy práce na opravě balvanitého skluzu na Moravě u Lanžhota. V důsledku povodně v říjnu 2020, kdy došlo k vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity, došlo k jeho poškození a docházelo k degradaci vodního díla. Bez zásahu vodohospodářů hrozilo obnažení štětovnicové stěny, což by mohlo způsobit migrační nepropustnost dnového stupně. Po šesti měsících jsou stavební práce dokončené.

Přípravné kroky k opravě balvanitého skluzu. Zahájilo Povodí Moravy bezprostředně po povodni na podzim 2020. V dubnu 2022 odstartovaly stavební práce v korytě Moravy u Lanžhota. „V rámci prací jsme provedli opravy poškozených částí balvanitého skluzu, především rozebrané paty v zavázání do dna koryta a celé přelivné plochy objektu. Obnovili jsme poškozené a vymleté opevnění koryta navazujícího na samotný objekt balvanitého skluzu. Stabilizaci objektu i celé přelivné hrany skluzu jsme provedli s pomocí podzemních štětovnicových stěn. Balvanitý skluz jsme nejdříve rozebrali a následně vyskládali do nové konstrukce,“ popsal průběh prací ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Práce byly původně naplánované do listopadu 2022, díky dobrému naplánování a hladkému průběhu prací se opravy podařilo dokončit už v září. Opravy skluzu po povodni si vyžádaly prostředky ve výši 15 mil. Kč. Finanční prostředky poskytlo Ministerstvo zemědělství z dotačního programu Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku.

Z důvodu probíhajících oprav skluzu byla část cyklostezky Hodonín – Lanžhot, směřována po objízdné trase. V současnosti je již trasa podél Moravy plně průjezdná.

Říjnová povodeň 2020 zasáhla velkou část povodí Moravy. V polovině října 2020 přecházela přes naše území fronta s vydatným deštěm. V reakci na tyto srážky došlo na vodních tocích ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji k prudkým vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. Nejvyšší denní úhrny srážek byly naměřeny na Zlínsku (Ludkovice 60 mm, Luhačovice 53 mm). „Vzhledem k velkému nasycení půdy v celém povodí Moravy docházelo k rychlým vzestupům hladin vodních toků. Zatímco 12. 10. byl průtok v Moravě v profilu Lanžhot 55 m³/s, 15. 10. průtok dosáhnul 556 m³/s a byl dosažený 3. stupeň povodňové aktivity. Na středním toku Moravy způsobila povodeň škody na vodohospodářském majetku od Napajedel až po Lanžhot v celkové hodnotě 140 mil. Kč,“ připomíná Tůma.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtyři × 5 =