Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Na jezu v Hranicích proběhne pravidelná údržba

Datum: 03.09.2022

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jezová zdrž na řece Bečvě v Hranicích bude v příštím týdnu vypuštěna. Povodí Moravy, s. p. provede kvůli plánované údržbě pohyblivého jezu včetně nadjezí pravidelnou srážku. Vodohospodáři zahájí vypouštění jezu v pondělí 5. září, práce potrvají do 11. září.

Povodí Moravy, s. p. provede ve dnech 5. – 11. září úplné vypuštění jezové zdrže (tzv. srážku). Ta proběhne z důvodu plánované údržby technologie jezu. Současně bude probíhat prohlídka nadjezí a případné odstranění naplaveného materiálu z jezové zdrže, vyčištění svodných kanálů a sběrných studní . Vypuštěná jezová zdrž umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které bylo v průběhu celého letošního roku zatopené vzdutou hladinou vody.

Zahájení vypouštění zdrže provádí Povodí Moravy každý rok první pondělí měsíce září od rána od 8 hod. Manipulace při vyhrazování se provádí po jednotlivých krocích pozvolna tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny. Teprve potom následují další kroky. Každoroční srážka probíhá dle platného manipulačního řádu jezu Hranice.

V letošním roce na pravidelnou srážku naváže mimořádná manipulace a jezová zdrž zůstane v průběhu září vypuštěná. Důvodem je servis a zkoušky technologií jezu, dále pak práce na protipovodňových opatřeních města Hranic nad silničním mostem. Předpoklad zahájení napouštění jezové zdrže je ještě v průběhu měsíce září. V případě že dodavatelská firma provede práce v časově kratším termínu, budou po provedení funkčních zkoušek segmenty spuštěny, srážka na jezu ukončena a bude neprodleně zahájeno napouštění jezové zdrže.

Jez v Hranicích prošel v předchozích letech rozsáhlou rekonstrukcí, která spočívala v rozšíření jezu o jedno jezové pole a vybudování téměř 150 metrů dlouhého rybího přechodu. Nad silničním mostem dokončuje Povodí Moravy protipovodňové zídky v celkové délce 1050 metrů a protipovodňové hráze v délce 350 metrů. Nové protipovodňové opatření zvládne převést povodeň o průtoku až 699 m³/s a současně vytvoří podél řeky Bečvy prvky v podobě tribun a schůdků, které přiblíží řeku lidem, umožní přístup až k vodě a vytvoří v blízkosti řeky volnočasovou zónu. Stavba bude dokončena v průběhu letošního podzimu. 

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři × tři =