Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

V Přerově dojde k vypuštění jezové zdrže a těžbě štěrků

Datum: 25.07.2022

2021-07-21-Přerov srážka jezu

Povodí Moravy, s. p. připravuje na jezu v Přerově každoroční srážku hladiny, v rámci které proběhne pravidelná údržba jezu i nadjezí a rozhrnování štěrků v korytě Bečvy. V letošním roce proběhne i těžba štěrků v nadjezí. Práce jsou naplánované na týden a po jejich dokončení začne Povodí Moravy jez opět napouštět.

V pátek 22. července došlo na jezu k postupnému vyhrazení jezu a vypuštění vody z celého nadjezí. Takzvaná srážka potrvá týden, během kterého vodohospodáři musí provést kompletní prohlídku a servis jezové konstrukce, kontrolu břehového opevnění v nadjezí a především těžba a rozhrnutí štěrkových lavic, které snižují průtočnost koryta řeky. Práce budou probíhat hlavně v nadjezí samotného jezu, nad a pod železničním mostem, v lokalitě U Loděnice a v lokalitě Tyršova mostu.

Snížení hladiny na jezu Přerov vytvoří pro těžbu štěrků a rozhrnutí nánosu optimální podmínky. Samotnou těžbu štěrků schválili orgány ochrany přírody. „Rozhrnování štěrků, kontrolu jezu a nadjezí provádíme každým rokem, kdy sníženou hladinu využíváme k rozhrnutí nánosu v intravilánové části města Přerova. V letošním roce navíc odtěžíme část štěrkopískových nánosů, kterou následně převezeme a vrátíme do řeky Bečvy, kde budou dále přirozeně sedimentovat. Práce se štěrkem je pro řeku Bečvu přirozená. Samotné rozhrnování štěrků není tak efektivní a postupně totiž dochází k zanášení jezové zdrže. Na konci července tak díky těžbě a rozhrnutí štěrků dojde k obnovení kapacity průtočného profilu a zejména koryto řeky Bečvy bude připravené na pravidelné jarní ledochody,“ říká generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Přemístěné nánosy pak budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dále po toku, kde se budou znovu usazovat. Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody.

Po dokončení prací a kontrole konstrukcí jezu začne Povodí Moravy jezovou zdrž opět napouštět. Zahájení napouštění je naplánované na 29. července. Celá akce proběhne pod biologickým dozorem, který monitoruje celé vypuštěné nadjezí jezu Přerov i probíhající práce. Srážka je pečlivě a s velkým předstihem naplánovaná a úředně schválená. Pravidelná údržba zařízení jezu a jeho částí probíhá v Přerově pravidelně každým rokem v tomto období.

Přerovský jez slouží k zadržování a vzdouvání vody. Z nadjezí probíhá odběr vody pro průmyslové využití. Vzdutá hladina umožňuje v intravilánu Přerova rekreační využití celého nadjezí, provozování plavby, vodních sportů a dalších aktivit. Jez slouží ke stabilizaci sklonových poměrů řeky Bečvy v městském úseku toku a toku pod jezem a slouží k útlumu energie při větších průtocích, aby se ochránil níže ležící tok. Za nízkých průtoků naopak umožňuje zadržení vody v nadjezí pro udržení života v toku a umožnění odběrů i při nízkých průtocích. Jez tedy podporou hospodaření s vodou, jejíž význam se posledních letech výrazně posiluje. 

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 + dva =