Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vodní nádrž Plumlov získá nový bezpečnostní přeliv

Datum: 21.08.2020

DSC01446

Povodí Moravy v příštím roce zahájí další etapu rekonstrukce vodní nádrže Plumlov. Ta se dočká úprav a modernizace, aby splnila nové požadavky na zabezpečení vodních děl. Práce potrvají rok a půl, jejich cílem je zajistit bezpečný a spolehlivý provoz vodního díla i v případě desetitisícileté povodně. Práce neovlivní průběh rekreační sezóny na vodní nádrži.

Práce budou probíhat na bezpečnostním přelivu, vývaru a pravobřežním opevnění břehu. Modernizace těchto objektů zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a do budoucna zvýší úroveň bezpečného a spolehlivého provozu vodního díla.

Půjde o kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smyslem připravovaných opatření je bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti plumlovské přehrady. Po 80 letech bezproblémového provozu si nádrž tyto úpravy zaslouží,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Při provádění stavby budou stavební práce prováděny tak, aby nedošlo k znečištění vody.

Práce začnou na jaře 2021 a potrvají do podzimu 2022. Modernizace funkčních objektů představuje další etapu rekonstrukce hráze vodního díla Plumlov, která proběhla v letech 2012 – 2013. Stavba nenaruší průběh rekreačních sezón, dojde totiž pouze k mírnému snížení hladiny, a to nikoliv kvůli pracím, ale aby nádrž měla v případě náhlé povodně dostatečný retenční prostor.

Průběh prací jsme velmi pečlivě naplánovali tak, aby nádrž mohla sloužit ke koupání a další rekreaci. Nádrž nebudeme vypouštět. Výraznější pokles hladiny o 3 metry na kótu 270,5 m n. m. plánujeme na pouhé tři měsíce až po konci rekreační sezóny na podzim 2021 tak, abychom mohli provést opravu pravobřežního opevnění. Následně už půjdeme s hladinou opět nahoru,“ popisuje Gargulák. Ochrana majetku a zdraví obyvatel pod hrází v případě povodní během stavby zůstane zachována. „V případě, kdy do nádrže v důsledku náhlých a prudkých dešťů začne přitékat velké množství vody, musí vodní nádrž i v průběhu rekonstrukce dokázat převést případnou povodňovou vlnu,“ vysvětluje Gargulák. Předpokládané náklady na stavební práce jsou 30,5 mil. korun.

Zcela zásadní pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní je bezpečné převedení návrhové povodně, která v minulosti u významných vodních děl byla na úrovni stoleté povodňové vlny a dnešní zpřísněné standardy jdou až na úroveň tisícileté povodňové vlny. Funkční objekty vodních děl pak dle aktuálních požadavků musí převést kontrolní povodňovou vlnu až na úrovni desetitisícileté povodňové vlny.

Například v roce 2006 se na vodní nádrži Vranov vyskytla tisíciletá povodeň dvakrát během tří měsíců. Ta pravděpodobnost, že k něčemu podobnému dojde, je opravdu malá, ale my s ní musíme počítat,“ doplňuje Gargulák. Přísná kritéria se netýkají pouze nových přehrad, ale uplatňují se také při rekonstrukcích současných děl. Podobné modernizace provedlo Povodí Moravy, s. p. v nedávné době např. na VD Bystřička, VD Opatovice, VD Boskovice, či VD Koryčany.

Hlavní funkcí VD Plumlov je snižování povodňových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků Hloučely pod vodním dílem v období sucha. Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k  retenčnímu prostoru 1,784 milionu ma ploše povodí Hloučely pod VD Plumlov zásadní. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × jedna =