Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vřesůvka ve Výšovicích je už bez nánosů a má nové opevnění

Datum: 26.10.2019

2019-10-21-vresuvka1

Sesouvání břehů a zanesené koryto, to jsou hlavní důvody prací, které v současnosti dokončuje Povodí Moravy, s. p. na drobném vodním toku Vřesůvka ve Výšovicích. Od začátku června až do konce října provedli vodohospodáři na vodním toku soubor opatření, aby zabránili jeho trvalému zanášení, zajistili soustředění malých průtoků a předešli podemílání břehů.

Původní břehy byly v zastavěné části obce Výšovice už podemleté, vodní tok zanesený a obtížně plnil své funkce. „Na přibližně 400 m dlouhém úseku Vřesůvky ve Výšovicích jsme provedli úpravy původního profilu koryta toku, včetně tzv. kynety tak, aby byl profil lépe udržovatelný a přitom se blížil přírodnímu stavu. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v zastavěné části obce, tak jsme také stabilizovali opevnění vodního toku lomovým kamenem,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Došlo tak ke zlepšení ekologické i hygienické funkce vodního toku, kdy v korytě toku vznikla kyneta. „Tohle opatření nám umožňuje v době sucha soustředit nízký průtok do 2 metry široké a 20 cm hluboké kynety v korytě. Vede to k tomu, že se voda méně odpařuje a tento stav je lepší i pro vodní živočichy a na vodu vázaná společenstva,“ doplňuje Gargulák.

Proběhlo také odtěžení nánosů z profilu koryta. Samotná těžba probíhala s pomocí bagrů a v obtížných úsecích i ručně. Aby Povodí Moravy, s. p. zamezilo sesouvání a podemílání břehů na území obce, zpevnilo koryto Vřesůvky lomovým kamenem. Svahy nad opevněním byly upraveny a osety travní směsí. Součástí opatření byla i náhradní výsadba, při které byly použity stromy dopěstované do výšky vysokokmene, které mají na výšku alespoň1,8 m. Celkem se jednalo o 15 stromů, konkrétně se jednalo o stromy babyky, jeřábu a dubu.

Akce je stavebně dokončená, proto Povodí Moravy, s. p. může zažádat o vydání kolaudačního souhlasu. Práce na optimalizaci Vřesůvky ve Výšovicích trvaly 5 měsíců a vyžádaly si náklady v hodnotě 3,2 mil. Kč. Akce byla financována z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šest + čtrnáct =