Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Průtoky v řekách klesají pod čtvrtinu červencových normálů

Datum: 28.07.2019

Kult Jindřich_Jihlava v Třebíči

Na vodních tocích v povodí Moravy a Dyje převládaly v průběhu uplynulého týdne setrvalé stavy nebo mírný pokles hladin. Týdenní rozdíly dosahovaly rozmezí mezi +2 a -13 cm. Průtoky v řekách a potocích jsou výrazně podprůměrné a pohybují se v rozmezí od 10 po 60 % průměrných červencových hodnot. Celkově je pod úrovní sucha 18 % profilů v povodí Moravy a 21 % profilů v povodí Dyje. Přibližně polovina měrných profilů v povodí Moravy a třetina v povodí Dyje eviduje průtok pod 25 % červencového normálu. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 21 % dlouhodobého měsíčního průtoku a Dyjí v Ladné 36 % dlouhodobého měsíčního průtoku.

„Nedostatek srážek se podepisuje na množství vody ve vodních tocích. Špatnou hydrologickou situaci umocňují vysoké teploty. Sucho na našem území pokračuje již pátým rokem. Letošní rok je sice o něco příznivější, než byl loňský, ale situace je i nadále hydrologicky špatná. Současný stav hladin vodních toků je lepší v povodí Dyje díky dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavě, která nám umožňuje efektivněji hospodařit s vodou. V povodí Moravy je situace kvůli absenci soustavy vodních nádrží o poznání horší,“ popisuje situaci generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době vodní nádrže plní své účely, především se jedná o zabezpečování odběrů surové vody pro vodárenské účely a  zajištění minimálních ekologických průtoků v tocích pod nádržemi. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Opatovice, kde kvůli špatné hydrologické situaci, přetrvávající již od loňského roku, nedošlo po rekonstrukci vodní nádrže zatím k jejímu naplnění. Přesto je zásobování vodou pro vodárenské účely z VD Opatovic stále zajištěné.

„My jsme už v loňském extrémně suchém roce přijali řadu opatření, která se promítla i do roku letošního. Pravidelně komunikujeme s odběrateli vody a naši dispečeři řídí manipulace na vodních nádržích dle aktuální situace a potřeby na zásobování vodou. Současně zajišťují pod vodními nádržemi dostatečné průtoky, které zajišťují všechny funkce říčního ekosystému a dostatečné naředění vypouštěných odpadních vod. Naprostá většina vodních nádrží teď pomáhá řekám tím, že do nich pouštíme více vody, než kolik do nádrží přitéká,“ vysvětluje Gargulák.

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně setrvalé nebo slabě klesaly. Celkově vodohospodáři z nádrží vypustili přibližně o 9,3 mil. m3 vody více, než do nádrží přiteklo. Nejvíce situaci pomáhají přehrady Vranov, Nové Mlýny, Vír a Dalešice. Nadlepšují ovšem i další nádrže: Luhačovice, Boskovice, Jevišovice, Letovice, Mostiště, Výrovice, Znojmo, Horní Bečva, Karolinka, Plumlov.

V minulém týdnu Povodí Moravy, s. p. informovalo obce s rozšířenou působností a kraje v povodí Moravy o nepříznivém vývoji hydrologické situace s apelem na kontrolu povolených odběrů a dodržování tzv. minimálních zůstatkových průtoků. Případná omezení odběrů a další opatření budou obce zvažovat na základě situaci na území vlastní působnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

17 + 15 =