Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Průtoky v řekách se pohybují v širokém rozmezí 20 až 130 % normálu

Datum: 16.05.2023

20230505_121113

Pokles průtoků a na řadě míst podnormální vodnosti, tak vypadá situace v celém povodí Moravy v první polovině května. Průtoky v řekách se pohybují mezi 20 až 130 % dlouhodobých průměrných měsíčních hodnot. Situace se však liší v dílčím povodí Moravy a v dílčím povodí Dyje, kde jsou vodnosti vyšší díky zásobám vody z vodních nádrží.   

Průtoky v řekách v povodí Moravy se pohybují v rozmezí od 20 do 130 % dlouhodobých květnových hodnot. Na většině míst vodohospodáři zaznamenávají postupný pokles průtoků. V dílčím povodí Dyje se průtoky pohybují v širokém rozmezí od 34 do 127 % dlouhodobého měsíčního průměru. Výrazně vyšší průtoky se týkají řek, do kterých aktuálně vodohospodáři nadlepšují z některé z vodních nádrží. V Jihlavě v Ivančicích pod vodní nádrží Dalešice teče aktuálně 127 %, Dyjí v Ladné pod Novými Mlýny 82 % a Svratkou v Židlochovicích pod brněnskou přehradou 87 % květnového průměru.

V důsledku dešťových srážek v polovině dubna, kdy byly dosaženy na řadě míst v povodí Dyje stupně povodňové aktivity, se nám podařilo zachytit více než 10 milionů kubíků vody. S touto vodou teď můžeme hospodařit a postupně ji z vodních nádrží uvolňovat tak, abychom nadlepšovali průtoky v řekách. Na některých místech nám už kvůli nedostatku srážek a výparu z území klesají průtoky k třiceti procentům dlouhodobého měsíčního průměru,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Rozdíl mezi tzv. ovlivněným a neovlivněným průtokem je vidět např. na Svratce, kterou na horním toku v Dalečíně nad vodní nádrží Vír teče 58 % dlouhodobého měsíčního průměru. Pod vodní nádrží Vír je to již 70 % a pod vodní nádrží Brno v profilu Židlochovice vodohospodáři průtok ve Svratce nadlepšují na 87 % průměrného květnového průtoku.

V dílčím povodí Moravy, které dubnové srážky téměř nezasáhly, se průtoky pohybují v rozmezí od 20 do 60 % dlouhodobého měsíčního průměru. Moravou v Kroměříži protéká 55 %, Bečvou v Dluhonicích 40 %, Dřevnicí ve Zlíně 60 % a Romží ve Stražisku dokonce 23 % dlouhodobých měsíčních hodnot. Na většině vodních toků v povodí Moravy dochází k mírnému poklesu hladiny.     

Až na výjimky jsou významné vodní nádrže v povodí Moravy a Dyje plné nebo téměř plné. Hladiny na nádržích jsou převážně setrvalé nebo s mírným poklesem. V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno do řek přibližně 2,9 mil. m3 vody. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Vodárenské odběry a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

devět + jedna =