Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Projekt na podporu inovací ve vodním hospodářství iWATERMAP

Datum: 11.06.2019

iWATERMAP

Klastr CREA Hydro&Energy za spolupráce Mendelovy univerzity v Brně a Jihomoravského kraje, pod vedením nizozemského partnera Wetsus, zahájil realizaci projektu mezinárodní spolupráce na podporu inovací technologií v oboru vodního hospodářství iWATERMAP. Do projektu je zapojeno celkem 9 partnerů ze 7 evropských regionů.

Pětiletý projekt si vymezil jako cílovou oblast sektor vodohospodářství a vodních technologií, spojených s řešením aktuálních společenských výzev vodních zdrojů – nedostatek vody, účinnost, využití v jiných průmyslových odvětvích apod. Jedním z cílů projektu je naplnit tzv. triple helix strukturu, což v praxi znamená navázání a podpora spolupráce ze stran vzdělávacích institucí, regionální státní správy a podnikatelské sféry s cílem zvýšení zájmu o posilování oboru vodních technologií. Partneři projektu se mimo jiné snaží ve svých regionech ovlivnit regionální strategie, například Strategie JMK a RIS3 a nalézt v nich podporu pro inovace spojené s vodou.

Součástí projektu je identifikace a využití zkušeností ostatních regionů a nalezení společné cesty, nástrojů a metodik. Projekt se soustředí na vytvoření modelu „kritické masy“ v inovativním prostředí, jehož snahou je dosažení potřebné úrovně podpory v odvětví vodohospodářských technologií, rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní spolupráce.

V květnu se uskutečnilo již 2. mezinárodní setkání projektových partnerů na Krétě. Výsledkem jednání byla vzájemná konfrontace parametrů projektu, jeho výsledků a výstupů. „V podstatě šlo o to parametrizovat slabá místa v personálních, institucionálních a organizačních strukturách vodního hospodářství regionu tak, abychom mohli do budoucna exaktně měřit jejich vývoj. Významným výsledkem jednání byly prezentace dobrých praxí ve vodním hospodářství v jednotlivých participujících regionech od např. výukových materiálů pro základní a střední školy až po úspěšné vodohospodářské projekty“, říká doc. Kupec z Mendelovy univerzity v Brně.

Jedním z prvních výstupů projektu iWATERMAP je návrh vytvoření odborného centra „VODA“ v Brně za podpory Mendelovy univerzity, VUT v Brně a SPŠ stavební pro podporu zkvalitnění lidských zdrojů na úrovni středních škol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět − 5 =