Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Ministerstvo zemědělství: Klíčové vodárenské systémy nutně potřebují strategické investice

Datum: 24.10.2018

OVAK_UCOV_Ema-805x350

Asociace vlastníků infrastruktury a ministerstvo zemědělství hledají cesty, jak obnovit vodárenské systémy. Asociace již připravila odhad prostředků potřebných na obnovu v období 20 let (2020–2039) pro 10 vodohospodářských soustav ČR. Podle studie je potřeba na obnovu přivaděčů vodárenských soustav za období 20 let přibližně 15 až 20 miliard korun. Rekonstrukci budou potřebovat i skupinové vodovody. Do roku 2020 by měla probíhat projektová a inženýrská příprava, následně se začne modernizovat.

Pro zajištění dostatku pitné vody pro obyvatelstvo mají velké vodárenské soustavy využívající zdroje podzemní a povrchové vody zásadní význam. Klíčová je obnova páteřních vodárenských systémů, zejména velkoprofilových přivaděčů. K největším výhodám vodárenských soustav patří vysoká spolehlivost dodávky vody, možnost spolupráce více vodních zdrojů i možnost jejich centrálního řízení s cílem optimalizace využívání vodních zdrojů.

Minimálně deset vodárenských soustav a oblastních skupinových vodovodů zásobuje více než 50 % obyvatel. Většina těchto strategických vodárenských systémů byla vybudována v 60.-80. letech minulého století. Vlastnické společnosti se spojily do jedné asociace, která zahájila jednání s ministerstvem zemědělství a začala na základě výzvy ministra Miroslava Tomana připravovat podklady k přípravě strategie obnovy velkých vodárenských soustav.

„Ministerstvo zemědělství považuje obnovu vodárenských soustav a jejich propojování za jednu z priorit vodního hospodářství i kvůli tomu, jak důležité jsou v boji proti suchu. Budeme proto hledat dostatečné finanční zdroje, aby se náklady na obnovu plně nepromítly do vodného a stočného,“ uvedl ministr Toman.

Podle předsedy rady asociace a předsedy představenstva Pražské vodohospodářské společnosti Petra Žejdlíka s vědomím skutečnosti, že zejména v minulém století nebyly využity žádné vlastní finanční zdroje vlastníků ani veřejné finanční zdroje ve prospěch systémové obnovy těchto vodárenských soustav, lze v současné době konstatovat velkou zanedbanost jejich technického stavu. „Je proto nejvyšší čas orientovat pozornost na zajištění jejich udržitelného stavu s ohledem na předpokládanou životnost infrastruktury vodárenských soustav 70 až 80 let,“ zdůraznil Žejdlík.

Ilustrační foto 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × tři =