Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kvalitu vody v nádržích ovlivní především míra znečištění vodních toků

Datum: 09.04.2021

VN Brno 003

Přestože současné nízké teploty zatím ke koupání nelákají, Povodí Moravy, s. p. už nyní připravuje nádrže na letošní koupací sezónu. Opatření na podporu rovnovážného stavu vody v nádržích jsou sice připravena ke spuštění, rozhodující vliv na kvalitu vody však bude mít její množství, teplota a především míra znečištění.

Konec jara a následující letní období doprovází nejen rostoucí teploty ale často také nižší průtoky ve vodních tocích. S poklesem průtoků v řekách dochází také k nárůstu koncentrací znečišťujících látek např. z nedokonale čištěných odpadních vod, které jsou do vodních toků vypouštěny. Tyto látky pak končí ve vodních nádržích, kde společně s růstem teplot a zpomalením obměny vody v nádrži v letních měsících vytvářejí ideální podmínky pro rozvoj sinic.

Vodní nádrž je živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. V případě, že do nádrže přitéká znečištěná voda, obzvlášť v období sucha a vysokých teplot, nejde rozvoji sinic zabránit, ale pouze jej omezit,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Povodí Moravy, s. p. je proto i v letošním roce připravené činit kroky k omezení rozvoje sinic, pro jejichž život vytvářejí ideální podmínky zejména nedostatečně čištěné odpadní vody a splachy hnojiv ze zemědělské půdy. Opatření na vodních nádržích Brno a Plumlov jsou připravená ke spuštění.

Na přítocích do nádrží budeme i v letošním roce provozovat srážedla fosforu, který tvoří hlavní živinu pro sinice. Opatření máme připravená a spouštět je budeme na základě vývoje teplot vzduchu a hydrologické situace ještě v průběhu dubna, nejpozději na začátku května,“ popisuje Gargulák.

Na vodní nádrži Brno Povodí Moravy, s. p. zahájí navíc provoz aeračních věží. Ty byly od podzimu sklopené pod hladinou. Od druhé poloviny března potápěči dvacet věží na Brněnské přehradě postupně vztyčili a připravili na nepřetržitý letní provoz. „Aerační systém vodu promíchá a dostane ke dnu více kyslíku a tím sinicím zhoršuje podmínky pro přežití v sedimentech. Navíc okysličí i sedimenty, ze kterých se pak nemůže vysrážený fosfor spolu s dalšími závadnými látkami uvolnit zpět do vody,“ vysvětluje Gargulák.

Opatření na VD Brno v loňské sezóně prokázala svoji účinnost a zabezpečila požadovanou kvalitu vody pro rekreaci po celou sezónu. Kvalita vody ve všech koupacích lokalitách byla v průběhu celé sezóny hygieniky hodnocena jedničkou, tedy nejlepším stupněm. Před rokem 2009, než se začala realizovat opatření, bylo koupání v nádrži možné většinou jen do začátku měsíce července. V případě VD Plumlov došlo k významnějšímu zhoršení až v září, přičemž např. v roce 2009 byl zákaz koupání vyhlášen už na konci června.

I když úspěšnost realizovaných opatření je závislá na klimatických a hydrologických podmínkách, které nedokážeme ovlivnit, přesto se nám dařilo kvalitu povrchových vod v nádržích zásadně pozitivně ovlivnit a bylo možné využívat obě nádrže ke koupání prakticky celé léto. Provoz opatření však není trvalým řešením. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádržích je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodích nad vodními nádržemi, a to zejména fosforu,“ dodává Gargulák.

Projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, jehož cílem je snížení dopadů eutrofizace na vodu v přehradě, pokračuje ve své třetí etapě (2018-2022). Na provádění opatření realizovaných Povodím Moravy, s. p.  finančně přispívá rovným dílem Jihomoravský kraj a Město Brno. I v dalších letech tak bude provozován aerační systém a srážení fosforu na přítoku. Dále bude také pokračovat monitoring nádrže v režii Povodí Moravy, s. p. a Krajské hygienické stanice. V povodí říčky Veverky, přítoku do Brněnské přehrady, byla v minulosti realizována soustava sedimentačních nádrží. V minulém roce byla na Knínickém potoce navíc dokončena jeho revitalizace, která podporuje zachytávání splavenin a snižuje míru zanášení nádrže. Opatření ke zvýšení kvality vody provádí Povodí Moravy, s. p. na Brněnské údolní nádrži od roku 2009.

Na VD Plumlov byl provoz srážedel zahájen v roce 2014 po těžbě sedimentů a opětovném napuštění. Projekt Povodí Moravy, s. p. s názvem „Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov“ podporuje Olomoucký kraj a sedm obcí v okolí nádrže. Povodí Moravy, s. p. v minulých letech realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Vybudovány tak byly například mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku i přehradě Plumlov a dokončena byla také sedimentační opatření na Čubernici.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šestnáct + sedm =