Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Přeložka inženýrských sítí před výstavbou přehrady Vlachovice

Datum: 12.12.2019

vlachovice

Povodí Moravy nechá vypracovat studii, která prověří trasy stávajících sítí a navrhne nové. Kvůli řešení jejich změn vyvolaných výstavbou vodárenské nádrže proběhlo jednání ve Zlíně, kterého se zúčastnili zástupci správců a vlastníků inženýrských sítí spolu s Povodím Moravy.

Oblast dlouhodobě trápí sucho. Problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými zdroji byly na Zlínsku zaznamenány již před třemi roky. Vlachovice by měly být významným zdrojem také pro Vsetínsko a Uherskohradišťsko. V případě, že to bude slučitelné s vodárenským využitím nádrže, bude také využívána ke sportovnímu rybolovu a rekreaci.

„Úkolem projektantů je prověření vedení tras stávajících inženýrských sítí a variantní návrh nových s ohledem na požadavky vlastníků a správců. Součástí zadání je také řešení napojení stávajících nemovitostí, které nebude možné připojit současným způsobem, “ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Studie bude podle Povodí Moravy dokončená a předaná na jaře příštího roku.

„Výstavba vodárenské nádrže je dlouhodobý proces, a proto je již nyní nutné koordinovat jej s rozvojovými požadavky na výstavbu přenosové soustavy. Aby například nebyla ohrožena dodávka plynu a elektřiny v obcích severně od plánovaného vodního díla, je nutné najít vhodné trasování přeložek, které budou vybudovány v předstihu. Přeložka vysokotlakého plynovodního potrubí je kromě požadavku na technické a bezpečnostní požadavky zásadní také v tom, že se změna trasy projeví v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, jejichž aktualizaci v souvislosti se záměrem vodního díla Vlachovice má Zlínský kraj zajistit jako úkol vyplývající z vládního usnesení,“ řekl náměstek hejtmana Josef Zicha.

Představitelé Zlínského kraje zdůraznili, že vodohospodáři mají plnou podporu pro vybudování vodního díla. Přehrada by měla být uvedeno do provozu v roce 2030. Odhadované náklady jsou 5,3 miliardy korun. „Plánované vodní dílo je potřeba chápat nejen jako samotnou nádrž, ale jako komplexní soubor dalších staveb a opatření, které společně pomohou zajistit hlavní účel nádrže. Ta má sloužit zejména jako zásobárna vody pro vodárenské účely, ale také pro potřeby zemědělství a průmyslu či jako ochrana před povodněmi. Pevně věřím, že bude vzorovým příkladem toho, jak se dá skloubit výstavba vodárenské nádrže se zájmy životního prostředí a také se zájmy obyvatel okolních obcí,“ vysvětlil opakovaně generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dvanáct − sedm =