Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Otevření mostu na ulici Komenského v Olomouci může zdržet čtveřice obyvatel

Datum: 29.04.2019

IMG_20190423_091407 IMG_20190423_091446

Stavba protipovodňových opatření v Olomouci pokračuje podle plánu. Dělníci i stroje pracují na obou březích prakticky v celém úseku od mostu na ulici Komenského až po most na ulici Kosmonautů.

Dosavadní úspěšný průběh prací, který je i po roce  od zahájení v souladu harmonogramem této  náročné stavby, mohou zpomalit kroky čtyř obyvatel, kteří postup prací opakovaně napadají.

Práce na II. B etapě protipovodňové ochrany Olomouce, jejímž cílem je ochránit před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun, pokračuje dle harmonogramu. V současnosti pokračuje výstavba mostu na ulici Komenského, v okolí Envelopy stavaři dokončují ochranné a opěrné zídky, stavba vodovodu a kanalizace probíhá na několika místech. Svůj úkol odvádějí i archeologové, kteří na pravém břehu odkrývají základy středověkých domů, které dělníci objevili při odtěžování zeminy v místech, kde má vzniknout náplavka. Do konce roku chce Povodí Moravy, s. p. dokončit část protipovodňové ochrany v úseku od soutoku Moravy s Bystřicí až po železniční most. Povodí Moravy, s. p. opakovaně upravilo postup prací tak, aby vyšlo vstříc požadavkům obyvatel, bydlícím v okolí stavby.

Jedna z projednávaných změn stavby spočívá ve snížení počtu vrtaných pilot na levém břehu, což mělo minimalizovat možnost vlivu stavby na nábřežní domy i okolní komunikace. Nejde přitom o žádnou novinku, podobný postup Povodí Moravy, s. p. úspěšně provedlo na pravém břehu. Změnu postupu, kterou odsouhlasil stavební úřad, však i přesto napadli vlastníci čtyř bytů v ulici Nábřežní. Odvolání proti rozhodnutí o změně stavebního povolení, které podali, tak může oddálit termín dokončení mostu na ulici Komenského, který představuje důležitou dopravní tepnu. Může dojít k paradoxní situaci, že most Komenského bude dokončen v termínu dle harmonogramu, ale z důvodu nedokončených prací na levém břehu nebude moci být napojen na existující komunikaci a předán do užívání.

 My už bohužel nemáme kam ustoupit. Učinili jsme všechny možné kroky k tomu, abychom vyšli vstříc obyvatelům okolních ulic, jak to stavba takového rozsahu umožňuje, a současně abychom pracovali podle harmonogramu prací. Nad rámec běžných postupů jsme kvůli stížnostem čtyř jednotlivců nechali zpracovat několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení, které potvrdily, že stavební postup neohrozí bezpečnost obyvatel a jejich majetku. V místě stavby navíc probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Je možné, že tímto krokem zdrží výstavbu mostu na ulici Komenského,“popisuje možné důsledky generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Stejný postup prací při vrtání pilot přitom Povodí Moravy, s. p. realizovalo už na pravém břehu. Dosavadní měření přitom nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani na jejich majetek. Odvolání tak nyní bude muset posoudit krajský úřad.

Stejná čtveřice přitom již v minulosti obvinila Povodí Moravy, s. p. z nedodržení projektové dokumentace a věc ohlásila přímo na Policii. Ta na základě vyšetřování dala za pravdu Povodí Moravy, s. p. a potvrdila, že byly  dodrženy všechny podmínky provádění stavby podle projektové dokumentace a že investor i zhotovitelé podnikli všechny kroky, aby předešli možnému nebezpečnému vlivu stavby na okolní zástavbu. „Obavy obyvatel bereme vážně, což je zřejmé i z nebývalého rozsahu preventivních opatření a odborných posudků, které byly v rámci této stavby zpracovány. Nemůžeme proto souhlasit s obstrukčním jednáním několika jednotlivců, kteří své názory navíc doposud nedoložili jakýmikoliv odbornými podklady. Tyto obstrukce stavbu protipovodňové ochrany nezastaví, nicméně mohou zapříčinit zdržení postupu prací a tedy i prodloužit dobu, po kterou by obyvatele nábřeží zbytečně stavba obtěžovala či v případě výstavby mostu komplikovala dopravu ve městě,“ dodává Gargulák.

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v ulici Komenského. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni.

Povodí Moravy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × 5 =