Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Křížení inženýrských sítí při projektování v SiteFlow – jak bez námahy mít vše správně?

Datum: 15.01.2019

obrzek-2-sf-clanek obrzek-1-sf-clanek

Pokud pracuji na projektu inženýrské sítě, a může to být trubní i kabelová síť, potřebuji, aby se mi místa křížení zobrazovala nejen v situaci, kde se mi kříží trasy těchto sítí, ale také potřebuji vidět tato křížení v podélném profilu. Ideálně pokud provedu nějakou změnu projektované sítě v trase nebo niveletě, tak místo křížení se aktualizuje podle této změny a vše mám na správném místě bez další náročné ruční práce. To přispívá k velkému zrychlení práce při projektování a zajišťuje stále správnou polohu křížených sítí ve výkresech podélných profilů. V náhledu podélného profilu se také zobrazují informace o vzdálenosti mezi projektovanou trubkou a kříženou trubkou.

obrzek-1-sf-clanek

Při práci na projektech je dobré, pokud mám v modelu všechny inženýrské sítě, které mohu teoreticky křížit. Jakmile jsou tyto sítě v modelu, pak se již křížení zobrazuje vždy na správném místě, v náhledu podélného profilu a v exportu podélného profilu do DXF. Současně vidím jak velký je odstup křížené sítě od projektované.

 

obrzek-2-sf-clanek

Legenda: Projektované sítě: červeně jednotná kanalizace, modře vodovod, tmavě zeleně dešťová kanalizace

Převzaté sítě: žlutě – plynovod, světle zeleně – rozvody NN, fialově – nové veřejné osvětlení, tmavě zeleně – telekomunikační kabely

Nezobrazeno, vypnuto: původní vodovod, jednotná kanalizace a veřejné osvětlení, u všech modelů sítí jsou pro přehlednost vypnuté popisky modelu i exportní popisky. Také oba digitální modely terénu a podkladní DXF výkresy jsou vypnuty. Z WMS (webové mapové služby) zapnuta ortofotomapa.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

osm − tři =