Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Modrozelené střechy účinnou zbraní v boji proti suchu

Datum: 09.07.2024

MetroPolder_5_sm

Hospodaření s vodou a ochrana jejich zdrojů je v dnešní době klimatických změn nezbytností. Hrozí totiž, že nejpozději do roku 2050 zavládne celosvětově nedostatek vody, a to především ve městech. Důležité je proto hledat stále nové způsoby, jak s pitnou i dešťovou vodou nakládat hospodárně. Jako jeden z účinných nástrojů se osvědčují tzv. modrozelené střechy, které umožňují zachycovat dešťovou vodu na plochých střechách a opětovně ji využít pro zavlažování zeleně nebo ochlazení mikroklimatu.

Současná moderní architektura využívá ploché střechy v hojné míře, byla by tedy škoda je nevyužít pro smysluplné účely. Před lety se tak na plochých střechách začaly s oblibou budovat zelené střešní zahrady, které zkvalitňují život obyvatelům tím, že do silně urbanizovaných oblastí přinášejí zeleň a zlepšují mikroklima území. I v ČR jsou velmi populární, a to i proto, že jejich výstavba byla a je podporována celou řadou prostředků. Každoročně se tak daří zvyšovat jejich podíl, v roce 2022 bylo například dokončeno rekordních 396 000 m2.

Pokud ze zelené uděláme modrozelenou, posuneme účinek řešení ještě o krok dál. Modrozelené řešení ploché střechy totiž dokáže snoubit výhody retenčních nádrží a zelených střech. Kromě samotné zeleně a lepšího mikroklimatu území tedy pomáhá snižovat sucho, ochránit povrchové vody a snížit rizika lokálních záplav tím, že v době silných přívalových dešťů snižuje zátěž kanalizace.

Trend posledních let – extrémní sucho a přívalové deště

Při budování modrozelené infrastruktury, a tedy i modrozelené střechy, je klíčové správné dimenzování retenční nádrže, která je její nezbytnou součástí. Je potřeba nalézt a otestovat tzv. kritický objem deště. U stokové sítě je věc jednodušší, při návrhu se pracuje s kritickým průtokem a s termínem 15minutový déšť, u retence ovšem nejde o průtok, ale o objem, což je o něco složitější. Obecně by modrozelená střecha měla být schopna pojmout běžné deště, které dle statistik HMÚ z posledních let tvoří 65-80 % celkové kapacity srážek. Pomoci by měla umět i s kategoriemi silných (19-34 %) a extrémních dešťů (1-5 %), a to odlehčením stokové sítě, čímž se zamezí riziku lokálních záplav.

Jak na realizaci

S realizací modrozelené střechy může pomoci i specializované řešení PolderRoof, které je vhodné pro všechny typy plochých střech. Základním prvkem řešení jsou nízké a lehké střešní akumulační boxy z recyklovaného polypropylenu o hmotnosti pouhých 3,7 kg a rozměru 1 100 x 1 100 x 85 nebo 160 mm (kapacita 102 nebo 193 litrů srážkové vody). Jednotlivé boxy lze jednoduše spojovat integrovanými konektory podle potřeby, respektive podle rozměrů střechy. Řešení PolderRoof je v ideálním případě vhodné plánovat již na úrovni projektu celé stavby. V případě stávajících plochých (bezespádových) střech je nutné nejdříve provést konzultaci se statikem, který spočítá, zda střecha modrozelené řešení unese. Pokud ne, je možné zvážit nad stávající střechou realizaci nové konstrukce, která by to umožnila. Jde sice o stavebně i investičně náročnější záležitost, přínosy pro přírodu i obyvatele jsou však ohromné.

Jak to celé funguje

Srážková voda je v těchto boxech akumulována a slouží k zavlažování zeleně, která se vysazuje ve vrstvě zeminy nad nimi. Boxy jsou vybaveny automatickou regulací hladiny a systém zahrnuje i řídicí jednotku, která sbírá a vyhodnocuje meteorologická data a informace ze senzorů rozmístěných na střeše a v nádrži. V případě silných dešťů tato jednotka dá zajistí regulovaný odtok zbytkové vody v boxech a připraví kapacitu na nové srážky. Součástí je i webová platforma, díky níž může všechny informace sledovat uživatel a na dálku v případě potřeby měnit nastavení. Sekundárně celé řešení přispívá k ochlazování okolí a izolaci budov.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtrnáct − 9 =